Today’s NEWS FEED

News Feed

WARRIX ซื้อหุ้นคืน 70,000 หุ้น รวมซื้อคืนแล้ว 10,920,000 หุ้น

407

 

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 01 มี.ค. 2567
วิธีการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 20 พ.ค. 2567
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 พ.ย. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 11,000,000
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 1.83
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 01 มี.ค. 2567
จำนวนหุ้นซื้อคืน(หุ้น) : 70,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 4.66
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 4.66
มูลค่ารวม(บาท) : 326,200.00
2. จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 10,920,000
(รวมผลการซื้อคืน) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 1.82
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 66,705,375.00


ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พลังแบงก์ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแรงซื้อ แรงเก็งกำไรเข้ามาหุ้นแบงก์หลายตัวหนาแน่น ทำให้ ดัชนีตลาด ยืน1,400 จุด ได้...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้