Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : AMATA แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 30 บาท

221


AMATA คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 22.50 บาท ราคาพื้นฐาน 30 บาท
คาดกำไรสุทธิทำ new high ในปี 24F


- กำไรสุทธิปี 23 ลดลง -20%YoY เป็ น 1.9 พันล้านบาท เนื่องจากในปี 22 มีก าไรจากการขายเงินลงทุน หากไม่รวมรายการ FX และกำไรพิเศษ พบว่า core profit เพิ่มขึ้นเท่าตัว จาก 981 ล้านบาทในปี 22 เป็น 1.97 พันล้านบาทในปี23 เนื่องจากรับรู้รายได้โอนขายที่ดินเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรบ.ร่วมสูงขึ้น


- ยอดขายที่ดินปี23 เพิ่มเป็น 1,854 ไร่ (จาก 693 ไร่ในปี 22) โดยเป็นยอดขายที่ดินนิคมฯในไทย 1,481 ไร่ และในนิคมฯเวียดนาม 373 ไร่ ส่วนการโอนที่ดินในปี 23 เพิ่มเป็น 787 ไร่ (จาก 616 ไร่ในปี 22) โดยโอนที่ดินในไทย 414 ไร่และเวียดนาม 373 ไร่

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปี 23 เพิ่มขนึ้ เป็น 8.6 พันล้านบาท จาก 3.1 พันล้านบาทในปี 22 ด้านหนี้สินสุทธิต่อทุนเพิ่มเล็กน้อยเป็น 0.53 เท่า จากการกู้ยืมมาลงทุน


- แนวโน้มปี 24F สดใส ในปี 23 ยอดขายที่ดินสูงมากถึง 1,854 ไร่ เพราะมีเงินลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้น เราคาดว่ายังมีโมเมนตัมดีต่อในปีนี้ เราคาดการณ์ยอดขาที่ดินปี 24F-25F ไว้ที่ 1,750 ไร่และ 1,337 ไร่ในปี 25F


- บริษัทมี backlog สิ้นปี23 สูงถงึ14.3 พนั ล้านบาท (ในไทย 12.0 พันล้านบาท และเวียดนาม 2.3 พันล้านบาท)ซึ่งคาดว่าจะโอนรับรู้รายได้แข็งแกร่งในปี 24F-25F


-คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพนื้ฐาน 30 บาท ซึ่งมีส่วนลด 20% จาก RNAV (ซึ่งอยู่ที่ 36.7 บาท/หุ้น) ทั้งนี้คาดการณ์ก าไรสุทธิปี 24F โตก้าวกระโดด +67%YoY เป็น 3.2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่


นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com : Tel. 02 857 7824

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พลังแบงก์ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแรงซื้อ แรงเก็งกำไรเข้ามาหุ้นแบงก์หลายตัวหนาแน่น ทำให้ ดัชนีตลาด ยืน1,400 จุด ได้...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้