Today’s NEWS FEED

News Feed

การบินไทย จับมือ ทอท. ดันกรุงเทพฯ เป็น HUB การบินระดับโลก

188

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 กุมภาพันธ์ 2567)---------เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Connecting the Unconnected” ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำระดับโลก โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 องค์กร นำโดย นายชายเอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ และ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ให้บริการเที่ยวบินสู่ 61 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในทวีปเอเชีย และเส้นทางข้ามทวีปในยุโรปและออสเตรเลีย และบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจท่าอากาศยาน ซึ่งมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็น International Gateway ที่มีศักยภาพรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ในการเชื่อมต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ได้บรรลุเป้าหมายในการกำหนดแผนงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำระดับโลก ยกระดับการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในทุกมิติ มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คอิน เช่น การเช็คอินผ่าน Mobile Application ทั้งของการบินไทย และ Sawasdee by AOT ส่งเสริมการเช็คอินด้วยตนเอง (Self Service Check-In หรือ Check-In KIOSK) ตลอดจน Biometric Check-in เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเที่ยวบินในมิติต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตารางเวลาขึ้น-ลงเที่ยวบิน

การลดระยะเวลาขั้นต่ำในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) การขยายเวลาการเช็คอินล่วงหน้า การบริหารหลุมจอดประชิดอาคาร (Contact Gate) การบริหารอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) และอาคารเทียบเครื่องบิน C D และ E เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารของการบินไทยและสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ทั้งที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในดำเนินการในแต่ละมิติให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่เป็นข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้