Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.คิงส์ฟอร์ด : WHAแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 67ที่ 5.80 บาท

295

 

WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

•WHA•
กำไรในงวด 4Q66 ที่ 2,414ล้านบาท( +288% QoQ, -15% YoY)
WHA รายงานกำไร 4Q66 เท่ากับ 2,414 ล้านบาทลดลง15% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และสำหรับปี2566 เท่ากับ 1,743.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.7%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้า Gheco-1 ได้รับค่าความพร้อมจ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากปี2565 และกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รายได้จากธรุ กิจพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 เท่ากับ 88.6 ล้านบาท ลดลง 42.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (EPC) และสำหรับปี 2566 เท่ากับ 413.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มกำลังการผลิต (MW) จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 เท่ากับ 45.8% และสำหรับปี2566 เท่ากับ 45.9% เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอัตราการกำไรขั้นต้นในระดับที่สูงกว่าการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์(EPC)
• คาด 2567 จะยังสามารถทำกำไรได้สูงจากการขยายธุรกิจในเวียดนามและการย้ายฐานการผลิต


WHA ตั้งเป้าหมายขายที่ดินในปี 2567 อยู่ที่ 2,275 ไร่ โดยแบ่งเป็น ไทย 1,650 และ เวียดนาม 625 ไร่ มีการปรับเป้าลดลง เนื่อจากอาจจะมีความล่าช้าจากการขอใบอนุญาตต่างจากทางเวียดนามที่ยังล่าช้า ซึ่งอาจจะมีการปรับเป้าหมายอีกครั้งในช่วงกลางปี นอกจากนี้ ด้าน WHA ในปี 2567 จะเน้น ในการผลักด้านในด้าน Tech เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ เน้นเป็นการพัฒนาเอง จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้จะมีการเพิ่มด้าน การขนส่งด้วยรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,000 คัน ในปีนี้ บริษํทลูก GCL ก็จะเริ่มรับรู้รายได้ จะมีการเพิ่มนิคมในเวียดนาม เพิ่ม เป็น 3 แห่ง จากเดิมที่มีเพียง 1 แห่ง โดยตั้ง งบในการใข้ซื้อที่ดินอยู่ 8,000 ลบ ซึ่งในเดือน มค ใช้ไปแล้ว เกือบ 4,000 ลบ ซึ่งงบปรัมาณตรงนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังได้ และจะมีการขายสินทรัพย์เข้ากอง REITs ในช่วงปลายปี ประมาณ 5,290 ลบ

 

WHAUP จะมีการเพิ่มในส่วนของการขาบยน้ำในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นและจะเพิ่มการขายน้ำนอกนิคมเพิ่มมากขึ้นเช่นการขายน้ำให้ชุมชนในบริเวณที่มีนิคมโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 178 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปีนี้ จาก 155 ล้านลูกบาศก์เมตร ของปี 66 และจะมีการเพิ่มการขายไฟฟ้า อยู่ที่ 1,000 mw ซึ่งปัจจุบันมียอดการจองไปแล้วกว่า 45% และจะมีการ สร้าง EV Charging Station ในนิคม เพื่อรองรับตามการเติบโตการใช้รถไฟฟ้าในนิคม ทั้งนี้ยังมีการตั้งเป้าหมาย 5 ปี ของบริษัทจะมีการเติบโตขึ้น 1.6x และจะยอดเงินลงทุนในช่วง 5 ปีนี้ (2024-2028) 78,700 ล้านบาท และจะมี D/E ไม่เกิน 1.2 เท่า


•คำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 67ที่ 5.80 บาท (Up-Side = 23.40%)
เรามองรายได้ 2024 อยู่ที่1.53 หมื่นล้านบาท(+3%) เป็นกำไรปี อยู่ที่ 4.9 พันล้านบาท (+12% YoY) การเติบโตอาจจะลดลง แต่ ยอด presale ที่ยังสูงที่ 2.25 พันไร่ หนุนโดยการลงทุนในไทยที่เพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้ง EV Car , Auto , datacenter เป็นต้น ยังมียอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ให้กับลูกค้ากว่า 1,038ไร่ ในประเทศไทย 802 ไร่ และเวียดนาม 236 ไร่ ซึ่งสูงกว่ายอด Backlog ของปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 468 ไร่ และรายได้จากการให้บริการ Utility จะเพิ่มขึ้น +12% YoY ตามปริมาณลูกค้าในนิคมที่เพิ่มขึ้น และเริ่มกระบวนการผลิตรถ EV ตั้งแต่กลางปี 2024E-25Eระยะสั้นประเมินผลการดำเนินงานใน 1Q24จะขยายตัว YoY จากยอดโอนที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นตามฐาน backlog ที่สูงขึ้น ขณะที่กำไรปกติจะลดลง QoQเป็นปกติฤดูกาลเราจึงได้มีการกำหนดราคาเป้าหมายจาก PE ที่ 17.7x โดยวางเป้าหมายราคาไว้ที่ 5.80 บาท


ApichaiRaomanachai
Fundamental and Technical Investment Analysis
ID No. 002939 Tel 02-829-6999 Ext 2200
Email : apichai.ra@kfsec.co.th
Nut Kaewborisutsakul
Assistant Investment Analyst

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้