Today’s NEWS FEED

News Feed

ERW ปันผลอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น XD 7 มี.ค. 67

554


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ 3 คน ประกอบด้วย
1. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับถึงวันพ้นจากตำแหน่ง 6 ปี
2. นายกษมา บุณยคุปต์ กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับถึงวันพ้นจากตำแหน่ง 6 ปี
3. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับถึงวันพ้นจากตำแหน่ง 9 ปี
มีผลหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
______________________________________________________________________

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พลังแบงก์ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแรงซื้อ แรงเก็งกำไรเข้ามาหุ้นแบงก์หลายตัวหนาแน่น ทำให้ ดัชนีตลาด ยืน1,400 จุด ได้...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้