Today’s NEWS FEED

News Feed

บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลระดับสากล “Thailand Best Investor Education” “บลจ.ที่ส่งมอบความรู้แก่นักลงทุนที่ดีที่สุด” ประจำปี 2024

227


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 กุมภาพันธ์ 2567)------บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลแห่งความภูมิใจ จากการประกาศผลรางวัลในเวทีระดับสากล Thailand Best Investor Education ประจำปี 2024 โดย Asia Asset Management ยกย่องให้เป็น “บลจ.ที่ส่งมอบความรู้แก่นักลงทุนที่ดีที่สุด” (ที่มา: Asia Asset Management ณ วันที่ 2 ก.พ. 2567) ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมส่งมอบข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ และรับมือกับทุกสภาวะความผันผวน เพื่อให้ผู้ลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความสำเร็จด้านการวางแผนการเงินในระยะยาว

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยถึงแนวคิดในการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนของบลจ.อีสท์สปริง ที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากการประกาศรางวัล Thailand Best Investor Education ประจำปี 2024 ซึ่งจัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนของเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้ว่า การให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาดที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนมีความรอบรู้มากขึ้น และหลายคนมีการวางแผนและตัดสินใจทางการเงินอย่างอิสระ บลจ.อีสท์สปริง ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่จากการเป็นส่วนหนึ่งของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับโลกของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ผู้ให้บริการทางการเงินระดับสากล จึงมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงความรู้ที่เชื่อถือได้ ตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการลงทุนไปจนถึงความรู้ในการวางแผนทางการเงิน

ทั้งนี้ ในโลกที่ตลาดการเงินเชื่อมโยงถึงกันและมีความผันผวน การให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (real time) คือปัจจัยสร้างความแตกต่างที่สำคัญในการส่งมอบคุณค่าและส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวสำหรับผู้ลงทุน บลจ.อีสท์สปริง จึงได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกแบบเนื้อหาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางการเงินของทั้งลูกค้าและผู้ลงทุนทั่วไป ผ่าน 3 แนวทางทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ คือ

1 การให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ โดยจะคอยอัปเดตแนวโน้มและการความเคลื่อนไหวทิศทางการเงิน การลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์ ด้วยการผสานแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารต่างๆ ทั้ง LINE, FACEBOOK และ YOUTUBE

2 การให้ความรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ซึ่งมีความหลากหลายและในบางประเภทสินทรัพย์มีความซับซ้อน โดยเฉพาะกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FIF) ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง มีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับหนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567) ด้วยความสำเร็จจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก จึงทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและส่งมอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีคุณภาพ โดยมีการสื่อสารแบบอัปเดตเป็นประจำผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

3 การให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งปันความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้วยความเชี่ยวชาญ และยังส่งมอบข้อมูลในการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการจัดเวิร์คช็อปที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการกระแสเงินสด โอกาสการสร้างความมั่งคั่งผ่านสินทรัพย์ต่างๆ การวางแผนก่อน/หลังเกษียณ และการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษี

“ในโลกการเงินการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและทันสถานการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุน การอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องเป็นประจำจะช่วยให้ผู้ลงทุนคว้าโอกาส ลดความเสี่ยง และปรับกลยุทธ์ได้ บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีกับรางวัลที่ได้รับและภูมิใจที่ได้ช่วยให้ลูกค้าและผู้ลงทุน มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน” นางสาวดารบุษป์กล่าวในที่สุด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้