Today’s NEWS FEED

News Feed

VGI โล่งอก ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนข้อพิพาท ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ดีเอ็มฯ

311

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11 ธันวาคม 2566)----------บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI รายงานว่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ซึ่งมีผลให้คดีถึงที่สุด

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริษัท ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ดีเอ็มฯ") (เดิมชื่อ "บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด") (ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด ("ดีไลท์ฯ") ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของดีเอ็มฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ และดีไลท์ฯ ("สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ")

โดยดีเอ็มฯ ไม่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ต่อดีเอ็มฯ โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหาย ให้แก่ดีเอ็มฯ เป็นเงินจำนวน 579,411,812.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่เสนอข้อพิพาท (25 มิถุนายน 2561) จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น และในวันที่ 3 เมษายน 2563 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1841/2563

อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2269/2563 ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้รวมคำร้องทั้งสองเข้าพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา และล่าสุดศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นถอย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้น ยังมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ราคาหุ้นหลายตัว ถอย ถอยแบบมีชั้นเชิง .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้