Today’s NEWS FEED

News Feed

VGI ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

853


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11 ธันวาคม 2566)-----------บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) Solutions บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีคุณจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบประกาศนียบัตร ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน จากคุณวิชัย อัศรัสกร กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการได้รับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ต่อการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ ที่เหมาะสม มีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นถอย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้น ยังมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ราคาหุ้นหลายตัว ถอย ถอยแบบมีชั้นเชิง .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้