Today’s NEWS FEED

News Feed

GUNKUL ซื้อหุ้นคืน 2,000,000 หุ้น รวมซื้อคืนแล้ว 35,645,000 หุ้น

785

 

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 08 ธ.ค. 2566
วิธีการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 15 พ.ค. 2567
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 31 ต.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 380,000,000
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 4.28
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 08 ธ.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืน(หุ้น) : 2,000,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 2.60
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 2.60
มูลค่ารวม(บาท) : 5,200,000.00
2. จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 35,645,000
(รวมผลการซื้อคืน) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 0.40
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 92,177,894.00


ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ )
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลงลายมือชื่อ _________________
( ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย )
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ช่วยตัวเอง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นนักลงทุน ยังคงช่วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเอง หนทางชะลอลงทุน นั่นคือ การรักษา...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้