Today’s NEWS FEED

News Feed

TACC ซื้อหุ้นคืน 34,100 หุ้น รวมซื้อคืนแล้ว 5,455,000 หุ้น

393

 


รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 08 ธ.ค. 2566
วิธีการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 16 ก.พ. 2567
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ส.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 11,000,000
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 1.81
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 08 ธ.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืน(หุ้น) : 34,100
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 4.28
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 4.26
มูลค่ารวม(บาท) : 145,766.00
2. จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 5,455,000
(รวมผลการซื้อคืน) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 0.90
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 24,711,634.00


ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชัชชวี วัฒนสุข )
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นถอย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้น ยังมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ราคาหุ้นหลายตัว ถอย ถอยแบบมีชั้นเชิง .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้