Today’s NEWS FEED

News Feed

FPT ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน จัสโค (ประเทศไทย) ให้ จัสโค โฮลดิ้ง มูลค่า 316 ลบ. เพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทร่วมทุน

2,039

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (9 ธันวาคม 2566)---นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) FPT เปิดเผยว่า เมื่อวันที่8ธันวาคม2566 บริษัทได้เข้าทำสัญญาจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (“JCT”) ในสัดส่วนร้อยละ 51ให้แก่บริษัท จัสโค โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“JCHT”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 316,000,000 บาท (“รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และ อนุมัติให้JCHT รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก JustCo(Thailand2) Pte. Ltd. (“JCTH2”) เป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 9,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน”)

รายการข้างต้นดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน2566แต่เนื่องจากในขณะนั้นยังอยู่ในช่วงที่ผู้ซื้อกำลังขออนุมัติการเข้าทำรายการ และการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงราคาซื้อขาย ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นข้างต้นจึงยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถดำเนินการเป็นผลสำเร็จหรือไม่บริษัทจึงมิได้แจ้งสารสนเทศในเรื่องนี้ในทันทีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับมติคณะกรรมการบริษัทซึ่งอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังกล่าว


บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8ธันวาคม 2566 และจะทำการโอนหุ้นตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 13ธันวาคม 2566


ทั้งนี้การขายหุ้น JCTซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการพื้นที่การทำงานในลักษณะ coworking space ให้กับ JCHT ถือเป็นการปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมโดยถือหุ้นสามัญใน JCHT ในสัดส่วนร้อยละ 51ของทุนจดทะเบียนผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของ JCHTในอนาคตจะผ่านการกู้ยืมเงินจาก JCTH2 หรือบริษัทในกลุ่มจัสโค ทั้งนี้การลดสัดส่วนการลงทุนและการไม่ลงทุนเพิ่มในธุรกิจ JCHT เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ปรับการใช้เงินลงทุนในอนาคตเพื่อมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจหลักซึ่งได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นถอย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้น ยังมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ราคาหุ้นหลายตัว ถอย ถอยแบบมีชั้นเชิง .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้