Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

1,326

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี 66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (8 ธันวาคม 2566) บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช : Masterpiece Hospital” ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโตอย่างยั่งยืน - ขยายโอกาสเพิ่มรายได้ - กำไรสุทธิแข็งแกร่ง

 


นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช : Masterpiece Hospital” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อ “วี สแควร์ คลินิก (V Square Clinic)” (“V Square”) โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 186,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 200 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ V Square จากผู้ถือหุ้นเดิมของ V Square รวมเป็นมูลค่าประมาณ 720,000,000 บาท โดยคาดว่า กระบวนการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2567

 


“ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการ V Square คือการที่ V Square ประกอบกิจการเสริมความงามเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท การลงทุนใน V Square ส่งผลให้มีการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเปิดโอกาสในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่มีการเติบโต ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินการของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวต่อไปในอนาคต ซึ่งการเข้าลงทุนครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นการวางแผนลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถขยายเครือข่ายในการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ส่งผลให้ MASTER เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายแพทย์ระวีวัฒน์ กล่าว

 


นายแพทย์ระวีวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี2567 บริษัทฯ ยังเดินหน้าลงทุนในรูปแบบ M&P (Mergers and Partnership) อีกหลายดีล โดยคาดว่าช่วงต้นปี 2567 จะมีข่าวดี 1 ดีล ซึ่งในส่วนของเงินลงทุนบริษัทฯ มีความพร้อม โดยยังมีเงินเหลือจากการระดมทุนIPO อีกราว 300 ล้านบาท หลังจากที่ปีนี้ได้ปิดดีลลงทุน M&P ไปแล้ว 10 ดีล รวมใช้เงินลงทุนไปแล้ว 1.5 พันล้านบาท ขณะเดียวกันในปีหน้าเงินลงทุนอาจจะมาจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยใช้เครื่องมือทางการเงินแต่อย่างใด

 

พร้อมกันนี้ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 20% ทำ All Time High ต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมจะย้ายจากตลาด mai เข้า SET คาดจะอยู่ในช่วงไตรมาส 2/66 โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเชื่อว่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและความน่าสนใจให้กับ MASTER มากขึ้น

 


นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แห่ง MASTER กล่าวว่า ในปีนี้เข้าลงทุนทั้งหมด 10 บริษัท โดยในแง่ของฐานะทางการเงินของ MASTER แข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการเข้าลงทุนในกิจการทั้งหมดในปีนี้ บริษัทฯได้ใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

 


“ดีลการเข้าซื้อหุ้นใน V Square Clinic ถือเป็นดีลใหญ่ของ MASTER ในปีนี้ และเป็นการประกาศข่าวดีส่งท้ายปี 2566 ส่งผลให้ปัจจุบัน MASTER มีดีลเข้าร่วมลงทุนแล้วทั้งสิ้น 10 ดีล ซึ่งการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ MASTER เติบโตอย่างยั่งยืน”

 


สำหรับเงินลงทุนครั้งนี้ MASTER นำเงินลงทุนมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท และยังมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง รวมถึงยังมองว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นการนำเอาความชำนาญและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้กว้างขวางขึ้น จะส่งผลให้ผลการดำเนินการของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวต่อไปในอนาคต

 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ V Square ต่อเมื่อบริษัทพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการหรือราคาซื้อขายและเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้รับการปฏิบัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์ (ซึ่งจะตกลงกันต่อไปภายหลังการตรวจสอบสภาพกิจการ)ในการเข้าลงทุนบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของ V Square จะได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของ V Square โดยเป็นลักษณะของการร่วมกันบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น

 

 

นางสาวลภัสรดา กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนและจากเงินปันผลจากผลประกอบการของแต่ละกิจการในอนาคตแล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ V Square Clinic เป็นตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งตอกย้ำว่าการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและรูปแบบการให้บริการ

 

 


นายพุทธพงศ์ เหลืองรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อ “วี สแควร์ คลินิก (V Square Clinic)” (“V Square”) กล่าวว่า ตนเองรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ MASTER โดยมั่นใจในศักยภาพการเติบโต และจะเป็นส่วนเสริมสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทแข็งแกร่งในอุตสาหกรรม ซึ่ง V Square Clinic คลินิกปรับรูปหน้ายอดนิยม โดยให้บริการฟิลเลอร์ โบท็อก ร้อยไหม เมโส Hifu CoolSculpting รวมไปถึงการนำเทคโนโลยียกกระชับที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดมาใช้ อย่าง Thermage FLX และ New Ulthera SPT ดูแลโดยทีมแพทย์ที่สั่งสมประสบการณ์กว่า 15 ปี ปรับรูปหน้าในเคสที่หลากหลายด้วยความพิถีพิถัน เพื่อดูแลและให้คำแนะนำที่ดีที่สุด ทีมแพทย์ทุกคน มีการเทรนนิ่ง อัปเดตความรู้เพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์จะเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะของ V Square Clinic ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ มีการติดตามผลหลังทำทุกเคส

 

 

นอกจากนี้ ยังเป็นคลินิกความงามที่มีรีวิวจากผู้มารับบริการจริง มากที่สุดในประเทศไทย และมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการบอกต่อเป็นจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ใช้ทุกตัว เป็นแบรนด์ระดับโลก จากประเทศอเมริกา สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ สามารถตรวจสอบกับผู้ผลิตได้ทุกชิ้นว่าเป็นของแท้ ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย โดยจุดแข็งของ V Square Clinic ที่ผู้รับบริการกล่าวถึงมากที่สุด ได้แก่ ราคาที่ย่อมเยา คุ้มค่าและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ V Square Clinic มีทั้งหมด 25 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้