Today’s NEWS FEED

News Feed

ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน TKC เริ่มซื้อขาย 8 ธ.ค.66

164

 

 

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน) (TKC)
ทุนเดิม (บาท) : 363,504,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 363,504,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 18,000,000
ทุนใหม่ (บาท) : 381,504,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 381,504,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรให้ : บุคคลเฉพาะเจาะจง 2 ราย ได้แก่ 1) นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์
9,254,700 หุ้น 2) นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 8,745,300 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 25.00
วันจองซื้อและชำระเงิน : 01 ธ.ค. 2566
วันที่เริ่มซื้อขาย : 08 ธ.ค. 2566
__________________________________________________________________

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นถอย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้น ยังมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ราคาหุ้นหลายตัว ถอย ถอยแบบมีชั้นเชิง .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้