Today’s NEWS FEED

News Feed

FVC ซื้อหุ้นคืน 20,000 หุ้น รวมซื้อคืนแล้ว 79,900 หุ้น

122

 


รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 07 ธ.ค. 2566
วิธีการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 20 พ.ค. 2567
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ย. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 22,000,000
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 3.89
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 06 ธ.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืน(หุ้น) : 20,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 0.78
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 0.77
มูลค่ารวม(บาท) : 15,500.00
2. จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 79,900
(รวมผลการซื้อคืน) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 0.01
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 61,993.00


ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิจิตร เตชะเกษม )
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นถอย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้น ยังมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ราคาหุ้นหลายตัว ถอย ถอยแบบมีชั้นเชิง .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้