Today’s NEWS FEED

News Feed

วิริยะประกันภัย ร่วมพิธีปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 18

306

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 พฤศจิกายน 2566)---- นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีปิดค่ายพร้อมมอบประกาศนียบัตรและรางวัล ให้แก่ เยาวชนผู้ผ่านการอบรมโครงการ “ค่ายสารคดี” ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ” ซึ่งโครงการดังกล่าว นิตยสารสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในเครือบริษัท วิริยะธุรกิจ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความสามารถและก้าวตามความฝันการเป็นนักเขียน ช่างภาพ และวิดีโอครีเอเตอร์ สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะผ่านการเรียนรู้หลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานสารคดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน จากทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านงานสารคดี ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการ “ค่ายสารคดี” มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งโครงการฯ นิตยสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในเครือบริษัทวิริยะธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มธุรกิจ TCP บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด The Digital STM และ Saramonic จัดขึ้นโดยรับสมัคร 17 นักเขียน 17 ช่างภาพ และ 17 วิดีโอครีเอเตอร์ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (มิถุนายน – ตุลาคม 2566) ภายหลังเรียนรู้และปฏิบัติงานผลิตสารคดี ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในเครือนิตยสารสารคดี และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดี เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คนในสังคมในการออกค้นหาชีวิต ความหวัง และความฝัน พร้อมจุดประกายความคิดคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่เส้นทางการเป็น “นักบันทึกสังคม” จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้