Today’s NEWS FEED

News Feed

“แม็คกรุ๊ป” มอบผลิตภัณฑ์ “แม็คยีนส์” สนับสนุนการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 แก่ มศว

250

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 พฤศจิกายน 2566)---------นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบผลิตภัณฑ์ “แม็คยีนส์” ได้แก่ หมวกแก๊ป และเป้พกพาเอนกประสงค์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และนิสิต ตลอดจนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ใช้ประโยชน์ในการทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เมื่อเร็วๆ นี้


คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2566 โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้นำทีมและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 56 ประเทศ นิสิต บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมราว 1,300 คน

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้