Today’s NEWS FEED

News Feed

NOBLE เตรียมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ยระหว่าง 4.70-5.25% คาดเปิดจอง 18-20 ธ.ค. นี้

100

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (21 พฤศจิกายน 2566)--
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ NOBLE  เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ รุ่น อายุ ปี เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [4.70-4.80]% ต่อปีและอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [5.15-5.25]% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม นี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" พร้อมแต่งตั้ง สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2567

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เปิดเผยว่า NOBLE ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หรือที่เรียกว่า Public Offering จำนวน รุ่น คือรุ่นที่ อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [4.70-4.80]% ต่อปี และรุ่นที่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [5.15-5.25]% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ระดับ "BBBแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" ซึ่งเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ และบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วง เดือนแรกของ ปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวม 7,274 ล้านบาท เติบโต 54% YoY เป็นผลมาจากภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการฟื้นตัว ประกอบกับบริษัทฯ สามารถทยอยขายโครงการพร้อมอยู่ (Ready to Move) ที่มีในมือ ควบคู่กับการรักษาการขายในกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ยังทยอยส่งมอบยอดขายรอโอน (Backlog) ที่ในมือได้ตามแผน ซึ่งใน เดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบโครงการใหม่ทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการประเภทคอนโดมิเนียมจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการนิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น โครงการประเภทแนวราบจำนวน โครงการ คือ โครงการนิว ไฮบ์ สุขสวัสดิ์ และโครงการโนเบิล อเวย์ ชะอำ ซึ่งเข้ามาหนุนรายได้ให้เติบโตมากขึ้น

        นอกจากนี้ กำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ 719 ล้านบาท เติบโต 517% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยหลักๆ จะมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นจากรายได้รวมที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท พระราม อัลไลแอนซ์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการนิว ดิสทริค อาร์ และบริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ให้กับบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ได้รับในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการร่วมทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมแรงจูงใจ (Incentive Fee) ค่าธรรมเนียมความสำเร็จของธุรกิจ (Success Fee) อีกด้วย

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ NOBLE สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือ https://investor.noblehome.com และสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ดังต่อไปนี้

-   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชนโทร02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชนโทร02-888-8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชนโทร02-626-7777 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง

-  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร02-680-4004

-  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร02-695-5000

-  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

-  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชนโทร02-251-9955 ต่อ 1415

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

 

 

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนดรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้