Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด KTC โหวตตั้ง 3 กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ มีผล 20 พ.ย.66

552

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (20 พฤศจิกายน 2566)-------บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้ง นางสาวกรกนก เฟื่องฟุ้ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์

2. แต่งตั้ง นางพิทยา วรปัญญาสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน พลโท อภิชาติ ไชยะดา

3. แต่งตั้ง นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แทน นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์


ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนแต่ละท่าน

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้