Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. ขยายผลการตรวจสอบกรณี STARK พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

428

 

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (20 พฤศจิกายน 2566)-------สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ย้ำบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งขยายผลการตรวจสอบกรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า "ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับ DSI ปปง. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบกรณี STARK มาตั้งแต่ก่อนหน้าและภายหลังการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด และปัจจุบันยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีเรื่องที่ได้ขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ในหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงการตรวจสอบผู้สอบบัญชีซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. จะสื่อสารให้ทราบต่อไป"

 

ทั้งนี้ กรณี STARK อยู่ในกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายโดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการกับกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง และยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ DSI และ ปปง. อย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่ทำได้อย่างรวดเร็วและรัดกุมและช่วยยับยั้งความเสียหายต่อประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากกรณีนี้ เป็นการกระทำความผิดที่มีหลายฐานความผิดและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งส่วนที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ* ไปแล้วนั้น เป็นส่วนที่ ก.ล.ต. เห็นว่าสามารถแยกดำเนินการไปก่อนได้ ได้แก่ การกล่าวโทษบุคคลกรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จ และการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

______________

 

_________

 

หมายเหตุ :

* ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 116/2566 เรื่อง "ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง" https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10024

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 117/2566 เรื่อง "ก.ล.ต. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด กรณี STARK รวม 10 ราย และห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว" https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10025

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ช่วยตัวเอง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นนักลงทุน ยังคงช่วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเอง หนทางชะลอลงทุน นั่นคือ การรักษา...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้