Today’s NEWS FEED

News Feed

TM ติดปีก เทรนด์สังคมผู้สูงอายุเพิ่ม ดันอุปกรณ์ช่วยเหลือ - การให้บริการ Nursing Home เกี่ยวกับผู้สูงอายุพุ่งตาม

380

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(17 ตุลาคม 2566)-------TM ติดปีก เตรียมรับทรัพย์ หลังเทรนด์สังคมผู้สูงอายุสูงขึ้นต่อเนื่อง จ่อรับ อานิสงส์จากทั้ง2 กลุ่มธุรกิจ ทั้งอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ และ Nursing Home เกี่ยวกับผู้สูงอายุทะยานเพิ่มขึ้นตาม พร้อมเล็งขยายเพิ่มเตียง The Parents Nursing Home เป็น 90-100 เตียงในปี2567 จากปัจจุบัน 50 เตียง ส่งซิกปีนี้คาดจะรายได้รวมแตะ 700 ล้านบาท มาจากการให้บริการผ่าน Nursing Home 10 - 12 ล้านบาท และคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 36 ล้านบาทในปี 67 จากการให้บริการ Wellness Center เต็มรูปแบบ ระบุ หากTMNC สร้างกำไรอย่างเป็นรูปธรรมจะส่งผลดีต่อ TM ที่จะมีกำไรจากการลงทุนเข้ามาเต็มสูบ

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ TTB Analytics ประเมินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มสดใส โดยมองว่าธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปี 2576 จะมีมูลค่าธุรกิจตลาดแตะ 2 หมื่นล้านในปี 2576 ด้วยแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่ม Gen X ที่มีข้อจำกัดในเรื่องผู้ดูแลสูงกว่าคนในยุคก่อนส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงปี 2567 – 2571 มีแนวโน้มเติบโตด้วยอัตราเร่งเฉลี่ยกว่า 30.5% ต่อปี และยังขยายตัวได้ต่อในช่วงปี 2572 – 2576 ที่เฉลี่ย 15% ต่อปี ส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Care for Elderly)เป็นธุรกิจที่น่าจับตา โดยพบว่าปี 2566 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีมูลค่าตลาดราว 2.57 พันล้านบาท นับว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงด้วยค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 (CAGR) ปีที่สูงถึง 25.1% บนศักยภาพของธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้เกือบ 10 เท่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จากสถานการณ์ที่ไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2568 ที่ประมาณการว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วน 14.8% และภายในปี 2578 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้น ที่ประมาณการว่าจะมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 21% ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นจากการประเมินมองว่า สถานการณ์ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีโอกาสสดใส โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า (2567-2571) ฐานของธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเติบโตอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ (CAGR) 30.5% ต่อปี ด้วยขนาดธุรกิจประมาณ 9.5 พันล้านบาทในปี 2571


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM หนึ่งในผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ เดอะ พาเร้นท์ส (The Parents) ซึ่งดูแลงานภายใต้ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) บริษัทในเครือTM เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุว่า TM มองประเด็นสอดคล้องกับการประเมินของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี เนื่องประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี2566 ประเทศไทยมีประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นในฐานะผู้ประกอบการต้องวางแผน เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นกลุ่มสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุต้องมีมาตรฐานรองรับ อาทิ บริการด้านการแพทย์ ทั้งในส่วนของการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ความพร้อม ให้บริการดูแลตั้งแต่กลุ่มติดเตียง กลุ่มกึ่งติดเตียง ติดสังคม รวมถึงผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เกิดจากโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคสมองเสื่อม รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องการการฟื้นฟูและดูแล ซึ่งรูปแบบการให้บริการดังกล่าว The Parents Nursing Home สามารถตอบโจทย์การเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือ มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการครบทุกมิติ ทั้งด้าน กาย ใจ จิตวิญญาณ สังคมแวดล้อม และสายใยครอบครัว ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี (Wellness Core)


“ภาพรวมของตลาดผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1 แสนล้านบาท (สินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ) จากจำนวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ มีทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเลยได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรให้ความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ความต้องการการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่มีบริการด้านการแพทย์ และการบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด มีการปรับตัวสูงขึ้น”


อย่างไรก็ตาม จากเทรนด์สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่ม ทำให้TM และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้รับอานิงสงค์เชิงบวกทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หมายรวมถึงกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ธุรกิจในกลุ่มอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้เพิ่มขึ้น โดย TM จะได้รับประโยชน์จากทั้ง2 กลุ่มธุรกิจ ทั้ง Nursing Home และ อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน TM เป็นตัวแทนจำหน่าย ชุดอุปกรณ์ภาชนะสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง อาทิ เตียงผู้ป่วย รถเข็นวีลแชร์ หูฟังช่วยขยายเสียง ผ้ากันเปื้อน เครื่องฟอกอากาศ จาน ชาม แก้วน้ำ ช้อน หรือแม้แต่อุปกรณ์ป้องกันการดึงสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังในส่วนกล้ามเนื้อฝ่ามือและนิ้ว ซึ่งทำหน้าที่ในการกระตุ้นประสาทสัมผัส ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นเสริมซึมซับแบบเทป แผ่นรองซึมซับ และ สบู่ทำความสะอาดผิวแบบไม่ต้องล้างออก นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการฟื้นฟูการนอนหลับ ล่าสุดได้มีการนำเครื่อง Brain Wellness มาให้บริการเพื่อฟื้นฟูอาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยากให้กับกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ หรือกลุ่มที่มีปัญหาภาวะการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก


ขณะเดียวกัน บริษัทฯได้ลงทุนและเปิดให้บริการในรูปแบบสหคลินิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดแล้ว เพื่อต่อยอดสู่โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดต่อไป โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น “Wellness Center” ศูนย์ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบ
ขณะที่ทิศทางรายได้ The Parents Nursing Home

ปัจจุบันการให้บริการ Nursing Home ได้รับกระแสการตอบรับดี โดยล่าสุดมี ผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 50-60% จากการเปิดให้บริการจำนวน 50 เตียง และจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 90-100 เตียงในปี2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯคาดการณ์ว่าในปีนี้จะรายได้จากการให้บริการ ภายใต้ The Parents Nursing Home เข้ามาประมาณ 10 - 12 ล้านบาท ส่งผลให้ TM จะมีรายได้รวมทั้งหมดปี 2566 แตะระดับ 700 ล้านบาท ขณะที่ปี 2567 มีการขยายเตียงเพิ่ม ทำให้มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มเป็น 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการให้บริการ Wellness Center เต็มรูปแบบ ดังนั้นหาก TMNC สามารถสร้างกำไรได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะส่งผลดีต่อ TM ที่จะมีกำไรจากการลงทุนตามสัดส่วนการ ถือหุ้น 80% เข้ามาเต็มปี

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้