Today’s NEWS FEED

News Feed

BANPU เผย บ้านปู เน็กซ์ ทุ่มเงิน 750 ลบ.ซื้อหุ้น40% ใน SVOLT Thailand ทำ แบตเตอรี่ จากSVOLT Energy Technology (Hongkong)

534

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11 ตุลาคม 2566)--------บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (“Banpu NEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“BPP”) ที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 50 ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (“SVOLT Thailand”) โดยมีมูลค่าการลงทุน 750 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ SVOLT Energy Technology (Hongkong) ซึ่งจะ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 ใน SVOLT Thailand ทั้งนี้คาดว่าจะทํารายการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน2566


SVOLT Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิต แบตเตอรี่ (Module pack Factory) มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกแบตเตอรี่ การบริการแบบครบวงจร รวมทั้งการให้บริการด้านเทคนิค การบริการ ให้คําปรึกษาแนะนําพร้อมเสนอโซลูชันเรื่องแบตเตอรี่และการจัดเก็บพลังงานตามความต้องการของลูกค้า (ทั้งนี้ไม่ได้รวมการ ให้บริการในด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ) โดยมีกําลังการผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ชุดต่อปี ซึ่งจะเริ่มส่งมอบในช่วงไตรมาสแรกปี 2567 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เช่น GWM และ Hozon ทั้งนี้ในอนาคตยังสามารถขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น


การลงทุนในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของ Banpu NEXT สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนําโซลูชัน พลังงานที่ยั่งยืนมาเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน Net-Zero และเปิดโอกาสเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย

 

ทั้งนี้ด้วยกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจที่คล้ายกันจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเพื่อการให้บริการครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
บริษัทฯ ขอรับรองว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแต่ประการใด

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พลังแบงก์ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแรงซื้อ แรงเก็งกำไรเข้ามาหุ้นแบงก์หลายตัวหนาแน่น ทำให้ ดัชนีตลาด ยืน1,400 จุด ได้...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้