Today’s NEWS FEED

News Feed

*JPARK เปิดเทรดวันแรกที่ 4.86 บาท จากราคาIPO ที่ 3.80 บาท

325

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (3 ตุลาคม 2566)----- ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว ราคาหุ้น บมจ. เจนก้องไกล (JPARK) พบว่าเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ 4.86 บาท จากราคาIPO ที่ 3.80 บาท

JPARK เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถ โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (2) ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (3) ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ โดยธุรกิจให้บริการและการรับบริหารที่จอดรถ บริษัทจะทำสัญญากับเจ้าของพื้นที่เป็นสัญญาระยะยาวอายุสัญญาระหว่าง 12-36 เดือน ซึ่งบริษัทได้รับการต่อสัญญาเมื่อครบกำหนดมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งพื้นที่จอดรถบางส่วนที่เหลือจากการจัดช่องจอดให้บุคคลภายนอกเช่า เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ให้บริการกว่า 63 แห่ง มีช่องจอดรถภายใต้การดูแลกว่า 28,000 ช่องจอด ได้แก่ บริเวณจุดเชื่อมต่อ-จุดเปลี่ยนผ่านกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ ศูนย์การค้าและตลาด โรงพยาบาล สถานศึกษา และสนามบิน เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมีปริมาณผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ในงวด 6 เดือนแรกปี 2566 บริษัทสัดส่วนรายได้จาก 3 ธุรกิจที่กล่าวและบริการอื่นร้อยละ 65:16:16:3 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รวมมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาส 3 ปี 2567


JPARK มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 290 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 110 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 82.5 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 16.5 ล้านหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 11 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2566 ในราคาหุ้นละ 3.80 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 418 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,520 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 23.74 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66) ซึ่งเท่ากับ 64.02 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ


นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจนก้องไกล (JPARK) เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในหลากหลายรูปแบบทั้งบนพื้นราบและในตัวอาคารฯ ใช้ระบบจัดการที่มีมาตรฐานตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Payment) การให้บริการต่างๆ ผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ (Kiosk) และบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชัน Prompt Park ซึ่งเป็นระบบบริหารพื้นที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนโครงการอาคารจอดรถโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานดำเนินธุรกิจ

 

JPARK มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ถือหุ้น 70.89% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้