Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 27 ก.ย. 66

468

ข้อมูลประจำวันที่ 27 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO) นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2566 150,000 1.30 ซื้อ  
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 200,000 3.77 ซื้อ  
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 50,000 1.66 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 5,400 3.92 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นางสาว จุฬาภรณ์ ประเสริฐลาภ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 3,000 18.80 ซื้อ  
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 100,000 0.37 ขาย  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 300,000 2.87 ซื้อ  
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVO) นาย คุณา วิทยฐานกรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2566 45,600 22.90 ขาย  
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BWG) นาย วิชาญ วิทยาศัย ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/09/2566 416,666 0.01 ขาย  
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 10,800 3.00 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2566 310,800 5.00 ซื้อ  
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 30,000 3.94 ซื้อ  
แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) นาย กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางดวงใจ ตระกูลช่าง) หุ้นสามัญ 26/09/2566 150,000 12.80 ซื้อ  
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 131,500 1.64 ซื้อ  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 15,000 11.90 ซื้อ  
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 100,000 5.98 ซื้อ  
วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(WARRIX) นาย สง่า ตั้งจันสิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 50,000 9.20 ซื้อ  
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 26/09/2566 25,000 4.36 ซื้อ  
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 100,000 3.45 ซื้อ  
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2566 4,000,000 8.20 ซื้อ  
สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAV) นาง ผ่องศรี สลักเพชร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 30,000 15.60 ซื้อ  
สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAV) นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 50,000 16.50 ซื้อ  
สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAV) นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 50,000 16.00 ซื้อ  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย อภิชาติ จูตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 5,000,000 1.76 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2566 19,890,934 - รับโอน  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 4,100 3.02 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/09/2566 50,000 1.82 ซื้อ  
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS) นาย ทินกร สีดาสมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2566 20,000 6.80 ซื้อ  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้