Today’s NEWS FEED

News Feed

ไมโครลิสซิ่งฯ ร่วมกับ OKMD จัดอบรม Boot Camp หลักสูตร Micro Transformation Xponential เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

178

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(20 กันยายน 2566)---------นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ได้จับมือร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. หรือ OKMD โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน OKMD ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร Micro Transformation Xponential : MTX ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ด้วยการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. สร้าง "การมีส่วนร่วม" (Engagement) กับทุกหน่วยงานในองค์กร โดยการจัดกิจกรรม Boot Camp สำหรับ หัวหน้างานระดับผู้จัดการและ/หรือผู้จัดการแผนกจากทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 2. เกิด "การทำงานร่วมกัน" (Synergy) หรือการทำงานแบบประสานและร่วมมือกันข้ามสายงาน/ฝ่ายงาน (Cross-functional collaboration) เพื่อให้หน่วยงานแต่ละหน่วยได้รับรู้สิ่งที่รับผิดชอบของกันและกัน ร่วมวางเป้าหมายที่สำคัญผลักดันให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และ 3. แบ่งปันเป้าหมายของปี 2024 ของแต่ละหน่วยงานทำให้แต่ละหน่วยงานได้มีการ "ระดมสมอง" (Brainstorming) เพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายของปี 2024 ไปด้วยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นจะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือระหว่างพนักงานกับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้การวางแผนปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความท้าทายนี้แต่เนิ่นๆ ก็เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้องค์กรและสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดฝ่าวิกฤติและความท้าทายรอบด้าน ร่วมพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมกับการทำงานในอนาคตและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชันอย่างแท้จริง

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้