Today’s NEWS FEED

News Feed

CWTเผยโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง RDF คาดรับรู้รายได้เดือนต.ค.นี้

566


 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18 กันยายน 2566)-------นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) CWT เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการกําจัดขยะมูลฝอย เปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง RDF ของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จํากัด (GP1)

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จํากัด (GP1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จํากัด (CWTG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 โดยโครงการจะดําเนินการกําจัดขยะมูล ฝอยเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง RDF ขนาดกําลังการผลิต 400 ตัน/วัน ซึ่ง GP1 ได้มีการลงนามกับเทศบาลนครนครสวรรค์เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 และก่อสร้างโรงกําจัดขยะและส่งมอบงานให้กับเทศบาลนครนครสวรรค์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ระยะเวลาดําเนินโครงการคือ 25 ปี

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้