Today’s NEWS FEED

News Feed

ประชุมเครือข่าย

469

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (12กันยายน 2566)-------เมื่อเร็ว ๆ นี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทอง วิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (Business School Network of Thailand: BSNT) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 7. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ โรงแรมบายาสิตา จ.ขอนแก่น

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

แรงปะทะ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทย ยังซึมลง ด้วยทั้งมีแรงปะทะภายนอก ดาวโจนส์-ตลาดหุ้นภูมิภาคที่ร่วงลง....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้