Today’s NEWS FEED

News Feed

พนักงานยูโอบี ประเทศไทย ร่วมใจระดมทุนสนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

441

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 7 กันยายน 2566)----- ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับพนักงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสให้มีทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยูโอบี ฮาร์ทบีท  (UOB Heartbeat) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารยูโอบี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนด้านศิลปะ เด็ก และการศึกษา ความสำเร็จในการระดมทุนได้กว่า 1.2 ล้านบาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการพัฒนาชุมชนให้มีความรอบรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "เราภูมิใจอย่างมากที่เห็นครอบครัวยูโอบีของเราร่วมใจกันเพื่อโครงการที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสังคมอย่างมาก ความพยายามในการระดมทุนของพวกเราไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นต่อค่านิยมขององค์กรของเพื่อนพนักงาน เรามุ่งหวังจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมแบ่งปันกันได้มากขึ้น"

 

เงินระดมทุนสนับสนุนที่ได้จะนำไปสนับสนุนแผนการทำงานของสภากาชาดไทยเพื่อขยายการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส โดยเด็กนักเรียนจะได้รับถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย รวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมกันนี้เงินระดมทุนจะสนับสนุนอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ในการลงพื้นที่เพื่อจัดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนต่อไป

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

ติดฝน ติดหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบคนสู้ชีวิต ตอนนี้ติดเพลงดัง ติดฝน ของหลานสาว ยังไม่พอ ติดหุ้น ดอยหุ้น ...สรุป 2 เดือนแรกของ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้