Today’s NEWS FEED

News Feed

เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ (AEC) มาแรง รับงานใหม่ โครงการศึกษาและออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล

349

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (7กันยายน 2566)-------เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ (AEC) ในกลุ่ม STI ไฟแรง ล่าสุดคว้างานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล บุ๊คแบ็คล็อกเข้าพอร์ตราว 26 ล้านบาท โชว์แกร่งด้านงานวิศวกรรมนายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ ในกลุ่ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) เปิดอีกหนึ่งความสำเร็จในการเป็นลีดคว้างานใหม่ โครงการ "การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล" ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างราว 26 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการประมาณหนึ่งปีครึ่ง เสริมแบ็คล็อกครึ่งปีหลังให้กลุ่มบริษัทล่าสุดได้ลงนามสัญญาร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินหน้าศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) จัดทำแบบเบื้องต้น และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน (ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาด้านคมนาคมทางบก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นด้านการท่องเที่ยวการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลนี้ นับเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเล ที่มีแนวคิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ AEC มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายด้านเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพ นำไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้