Today’s NEWS FEED

News Feed

BGRIM เผย “บี.กริม เพาเวอร์โฮลดิ้ง” ขายหุ้น “บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1” ให้ “พีอีเอ เอ็นคอม” หวังช่วยพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

453

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (5 สิงหาคม 2566)-------ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) เปิดเผยว่าบริษัท บี.กริม เพาเวอร์โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) จำกัด (“บี.กริม เพาเวอร์โฮลดิ้ง”) บริษัทย่อยที่บี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“พีอีเอ เอ็นคอม”) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำนวน 37,250,000 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นมูลค่า 1,100,000,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                                                                                ชื่อบริษัท : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า
วันที่เข้าทำรายการ : 4 สิงหาคม 2566
ทุนจดทะเบียน 1,490,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน 149,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวน)
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ : บี.กริม เพาเวอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ บี.กริม เพาเวอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน พีอีเอ เอ็นคอม ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การมีหุ้นส่วนทางธุรกิจในครั้งนี้จะส่งผลประโยชน์ทั้งต่อบี.กริม เพาเวอร์และ พีอีเอ เอ็นคอม ในการพัฒนาธุรกิจและโครงการรวมถึงเสริมสร้างระบบส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพ

                                                                                                                   

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

ติดฝน ติดหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบคนสู้ชีวิต ตอนนี้ติดเพลงดัง ติดฝน ของหลานสาว ยังไม่พอ ติดหุ้น ดอยหุ้น ...สรุป 2 เดือนแรกของ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้