Today’s NEWS FEED

News Feed

BCPG ปิดดีลซื้อหุ้น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ากำลังการผลิตเพิ่ม 426 เมกะวัตต์

517


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13กรกฎาคม 2566)------นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เรื่องลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ผ่านบริษัท BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ Frankin Power Holdings LLC ("ผู้ขาย") เพื่อทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Hamilton Holdings II LLC ("บริษัทเป้าหมาย") ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100โครงการดังต่อไปนี้


1) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC ("Liberty") มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เมกะวัตต์

2.โครงการโรงไฟฟ้าก๊าชธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC ("Patriot") มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เมกะวัตต์

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ และผู้ขาย ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น และได้รับโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566


อนึ่ง การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊ซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนรวมเพิ่มเติม 426 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัท"มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าชธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนรวมทั้งสิ้น 577 เมกะวัตต์

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ทางรอด By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ อัพเดทข่าวการเมือง ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้กกต. ในฐานะผู้ร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกล ....

FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

FTI ต้อนรับนักลงทุน สมาชิก Stock focus on Tour เยี่ยมชมกิจการ โชว์ศักยภาพธุรกิจ

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้