Today’s NEWS FEED

News Feed

NRF ทุ่ม 221.2 ลบ. ซื้อกิจการธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหราชอาณาจักร คาดเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q3/66

383

 

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(6 กรกฎาคม 2566)--- บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปร์ดิวซ์ จำกัด (มหาชน) NRF เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปร์ดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจ Chuanglee ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกและค้าส่งอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ: ธุรกรรมแล้วเสร็จในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566


2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย: Mr. Jimmy Chua (ถือหุ้นใน Galalane Limited ร้อยละ 55 ก่อนการทำธุรกรรม)
Mr. Ben Ng (ถือหุ้นใน Galalane Limited ร้อยละ 45 ก่อนการทำธุรกรรม)
ผู้ซื้อะ NRConsumer Limited (ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท NRF Consumer Limitedซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่มี เนื่องจากผู้ขายดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น NRConsumer Limited จะถือหุ้นใน Galalane Limited ร้อยละ 90

 

3. ลักษณะการทำรายการ
ลักษณะรายการ:บริษัทจะทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท Galalane Limited ในสัดส่วนร้อยละ90 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนไม่เกิน 5.1 ล้านปอนด์สเตอร์สิง (หรือประมาณ221.2 ล้านบาท1) โดยชำระเป็นเงินสด


ลักษณะการประกอบธุรกิจ: Galalane Limited เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น (Holaing Company) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Chuanglee Limited ("CNL") และบริษัท Chuanglee Cash & Carry Limited ("CCC") ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารไทย และจีน บริษัท CNL จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านอาหาร โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารไทย ส่วนบริษัท CCC จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเอเชียให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และจำหน่ายให้ร้านอาหารบางส่วน โดยมีร้านค้าตั้งอยู่ในลอนดอนสหราชอาณาจักร

*1อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เท่ากับ 43.3734 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง*

 

วิธีการชำระ:บริษัทจะชำระเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือประมาณ 221.2 ล้านบาท')

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: การเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว เป็นการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในแนวดิ่ง และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค โดยบริษัทจะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำข้อมูลจากการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค มาพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยการลงทุนครั้งนี้ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทในระยะยาว อีกทั้งยังเพิ่มรายได้ และอัตรากำไรของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้ประโยชน์จากการขายสินค้าของบริษัทจากโรงงานโดยตรงสู่ผู้บริโภค โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2566 เป็นต้นไปแหล่งที่มาของเงินทุน: เงินทุนหมุนเวียน

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้