Today’s NEWS FEED

News Feed

NV ซื้อหุ้นคืน 183,600 หุ้น รวมซื้อคืนแล้ว 17,176,000 หุ้น

470


รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 27 มิ.ย. 2566
วิธีการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 17 พ.ย. 2566
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 พ.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 30,000,000
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 5.00
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 27 มิ.ย. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืน(หุ้น) : 183,600
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 2.50
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 2.44
มูลค่ารวม(บาท) : 452,603.87
2. จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 17,176,000
(รวมผลการซื้อคืน) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 2.86
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 51,781,704.03


ลงลายมือชื่อ _________________
( นายยุทธนา แต่ปางทอง )
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

_______________________________________________

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้