Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 66

330

ข้อมูลประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 19 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) นาย อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/06/2566 1,970,000 0.10 ซื้อ  
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) นาย อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 12,000 0.11 ซื้อ  
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) นาย อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 240,000 0.11 ซื้อ  
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) นาย อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 100,000 0.11 ซื้อ  
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) นาย อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 22,200 0.11 ซื้อ  
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/06/2566 25,000 39.75 ซื้อ  
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย สมจิตต์ เศรษฐิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร) หุ้นสามัญ 02/06/2566 500,000 18.15 ซื้อ  
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPOLY) นาย เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2566 1,135,000 1.40 ขาย  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย กุณฑล นาคพรหม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/06/2566 6,900 5.25 ขาย  
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. นุศรา โผนประเสริฐ) หุ้นสามัญ 02/06/2566 60,000 6.70 ซื้อ  
สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(SBNEXT) นาง สุมนา วงษ์กะพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 50,000 2.52 ซื้อ  
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/06/2566 45,000 10.40 ขาย  
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/06/2566 17,600 10.50 ขาย  
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 50,000 10.60 ขาย  
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 50,000
Revoked by Reporter
10.60 ขาย  
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2566 45,000
Revoked by Reporter
10.40 ขาย  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/05/2566 40,000 10.00 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/06/2566 4,000 3.08 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/06/2566 15,000 7.85 ซื้อ  
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นออกลูกสู้.. By : แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์....... เพี้ยง แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายๆตัว ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้