Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 26 พ.ค. 66

170

ข้อมูลประจำวันที่ 26 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 63 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 1,399,100 28.25 ซื้อ  
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 2,129,000 28.00 ซื้อ  
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/05/2566 1,000,000 2.45 ซื้อ  
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 250,000 62.69 ขาย  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 21,800 5.99 ซื้อ  
เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF) นาย สุรพล นิติไกรพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 108,000 2.48 ซื้อ  
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CWT) นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 30,000,000 2.00 ซื้อ  
ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVT) นาย สุรเชษฐ์ ภาณุพัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 100,000 3.30 ขาย  
ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVT) นาย สุรเชษฐ์ ภาณุพัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 50,000 3.40 ขาย  
ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVT) นาย สุรเชษฐ์ ภาณุพัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 50,000 3.42 ขาย  
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 50,000 3.38 ซื้อ  
เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON) นาย มาร์ติน สตูวิค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 300 2.94 ซื้อ  
เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON) นาย มาร์ติน สตูวิค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 300 2.94 ซื้อ  
เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON) นาย มาร์ติน สตูวิค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/05/2566 168,000 2.96 ซื้อ  
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D) นางสาว เสาวณีย์ บุญผลิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 67,000 7.35 ขาย  
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/05/2566 5,000 19.20 ขาย  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 10,000 3.96 ซื้อ  
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC) นาย สยาม เตียวตรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 83,100 19.81 ซื้อ  
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC) นาย สยาม เตียวตรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 50,500 20.08 ซื้อ  
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 100 7.45 ซื้อ  
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCCC) นาย สมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเกสร์ ลิขิตเจริญพันธ์) หุ้นสามัญ 26/05/2566 5,000 39.50 ขาย  
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT) นาง นันทริกา ชันซื่อ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/05/2566 398,600 1.00 ซื้อ  
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT) นาง นันทริกา ชันซื่อ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2566 148,800 1.03 ซื้อ  
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT) นาย นพดล ธรรมวัฒนะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/05/2566 144,900 1.00 ซื้อ  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 5,800 8.73 ซื้อ  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย วิศรุต มานูญพล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 20,000 5.25 ซื้อ  
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2566 500,000 0.80 ขาย  
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 1,000,000 0.80 ขาย  
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 1,000,000 0.81 ขาย  
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 300,000 0.90 ซื้อ  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPT) นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/05/2566 5,000 15.20 ขาย  
มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC) นางสาว เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 700,000 9.04 ซื้อ  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2566 3,350,000 3.85 ขาย  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 1,371,000 3.87 ขาย  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 3,997,600 3.86 ขาย  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2566 1,100,000
Revoked by Reporter
45.00 ซื้อ  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2566 1,100,000 45.00 ซื้อ  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 1,100,000 45.00 ซื้อ  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 1,100,000 45.00 ขาย  
โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS) นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2566 26,800 6.24 ซื้อ  
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E) นาย กฤษดา ทรัพย์ทวยชน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 1,400 1.86 ซื้อ  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 28,000 8.00 ซื้อ  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 50 8.10 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย วรานนท์ คงปฏิมากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 100,000 12.60 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย วรานนท์ คงปฏิมากร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/05/2566 200,000 6.05 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/05/2566 261,900 6.10 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 10,000 12.40 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 245,000 12.36 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/05/2566 530,000 6.10 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/05/2566 20,000 9.38 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 626,500 12.42 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/05/2566 30,000 6.10 ซื้อ  
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาย บัญชัย ครุจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 21,500 1.40 ซื้อ  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) พันเอก พัชร รัตตกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2566 170,000 39.06 ขาย  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 23,500 10.01 ซื้อ  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 20,000 2.34 ซื้อ  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/05/2566 20,500 0.36 ขาย  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 4,200 3.08 ซื้อ  
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 2,300 2.02 ซื้อ  
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 400,000 1.95 ซื้อ  
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์) หุ้นสามัญ 26/05/2566 200,000 1.20 ซื้อ  
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 3,500 3.12 ขาย  
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFS) นาง สุธิดา ศุภนุกูลสมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/05/2566 70,900 2.91 ซื้อ  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ยืนได้ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายตัว ยืนได้ เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ได้ต่อเนื่องหรือไม่ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ....

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้