Today’s NEWS FEED

News Feed

NV ซื้อหุ้นคืน 1,500,800 หุ้น รวมซื้อคืนแล้ว13,331,600 หุ้น

748รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 19 พ.ค. 2566
วิธีการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 17 พ.ย. 2566
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 พ.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 30,000,000
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 5.00
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 19 พ.ค. 2566
จำนวนหุ้นซื้อคืน(หุ้น) : 1,500,800
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 3.18
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 2.94
มูลค่ารวม(บาท) : 4,540,262.15
2. จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 13,331,600
(รวมผลการซื้อคืน) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 2.22
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 40,903,044.56


ลงลายมือชื่อ _________________
( นายยุทธนา แต่ปางทอง )
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พลังแบงก์ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแรงซื้อ แรงเก็งกำไรเข้ามาหุ้นแบงก์หลายตัวหนาแน่น ทำให้ ดัชนีตลาด ยืน1,400 จุด ได้...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้