Today’s NEWS FEED

News Feed

ตลท.เตือน 27 เม.ย. 66 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NRF-W1

251

 

เตือนผู้ลงทุน

เรื่อง : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 (NRF-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย : 27 เม.ย. 2566
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 03 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2566
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 26 พ.ค. 2566
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2566
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 11 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2566
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง : 27 พ.ค. 2566
สิทธิ
_______________________________________________________________

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้