Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.เอเซีย พลัส : HMPRO คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.80 บาท

179


คาดกำไรงวด 1Q66โตได้เล็กน้อย YoY
เราคาดว่า HMPRO จะมีกำไรสุทธิ1Q66 ที่ 1.5 พันล้านบาท (-7% QoQ, +2%YoY) โดยการชะลอลง QoQ เป็นเพราะของฤดูกาลส่วนกำไรที่โตเล็กน้อยYoYเป็นเพราะคาดว่ารายได้ที่โตขึ้น จะถูกหักล้างไปบางส่วนด้วย ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการจัดอีเวนท์มากขึ้นหากกำไรงวด 1Q66 เป็นไปอย่างคาด จะมีสัดส่วน 22% ของคาดการณ์กำไรทั้งปีหรือมี downside เล็กน้อย ขณะที่คาดหวังการเติบโตของกำไรดีขึ้นตั้งแต่ 2Q66 เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี 2566 -2567ไว้ที่6.9 พันล้านบาท (+11% YoY) และ7.4 พันล้านบาท (+7% YoY) และคงราคาเป้าหมายปี 2566 ไว้ที่16.80 บาท (อิงPER ที่ 32เท่า, -0.5 SD) ซึ่งยังมี upside ราว 16% จากราคาปัจจุบัน และคาดหวังปันผลสำหรับปี 2566 อีก 2.8% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับการลงทุนระยะยาว

คาดกำไรสุทธิ1Q66 ลด 7%QoQ แต่ยังโต 2% YoY
ฝ่ายวิจัยคาดว่า HMPRO จะมีกำไรสุทธิงวด 1Q66 ที่ 1.5 พันล้านบาท (-7% QoQ, +2%YoY) โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
- คาดรายได้จากการขายสินค้าที่ 1.67 หมื่นล้านบาท (-2% QoQ, +7% YoY) โดยยอดขายมีแนวโน้มลดลงจากงวด 4Q65 ที่ได้รับผลบวกของฤดูกาล ซึ่งผู้บริโภคมักจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงปลายปีสูง แต่ชดเชยได้บ้างจาก “ช้อปดีมีคืน” (1 ม.ค. 66 –15 ก.พ. 66) ทั้งนี้หากเทียบYoY คาดยอดขายโตขึ้นจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่ราว 5% YoY บวกกับการเปิดสาขาใหม่ 3 แห่ง อีกทั้งยังได้แรงหนุนจาก“ช้อปดีมีคืน” ปีนี้ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท มากกว่า “ช้อปดีมีคืน” ในปีก่อนหน้า ที่ลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท บวกกับกำลังซื้อที่ดูดีขึ้น หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายกว่า 1Q65 ที่ยังมีการระบาดของโอมิครอน
- ประเมินรายได้ค่าเช่าที่ 452 ล้านบาท (-3% QoQ, +10% YoY) ซึ่งลดลงจาก 4Q65 ที่มีงาน “โฮมโปร เอ็กซ์โป” ทั้งที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ และอิมแพ็ค ขณะที่ 1Q66มีการจัดเฉพาะที่อิมแพ็ค แต่รายได้ส่วนนี้ยังโต YoY จากการตัดส่วนลดแก่ผู้เช่าลงไป
- คาดอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.9% ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ 27.0% จากราคาเหล็กที่สูงขึ้น และการขายสินค้าส่วนใหญ่ในช่วงต้นปีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีอัตรามาร์จิ้นต่ำ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขาย มีแนวโน้มลดลง QoQ เหลือ 18.2% จากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่19.9% แต่เพิ่มจาก 1Q65 ซึ่งอยู่ที่ 17.7% จากต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดอีเวนท์ นอกสถานที่มากขึ้น


กำไรปี 2566 อาจมี downside เล็กน้อย
หากกำไรในงวด 1Q66 ออกมาตามคาด จะมีสัดส่วนราว 22% ของคาดการณ์กำไรโดยรวมของทั้งปี 2566 ซึ่งจะทำให้ประมาณการกำไรสำหรับปี 2566 มีความเสี่ยงขาลง(downside) อยู่บ้างราว 3% แต่เรายังคงประมาณการกำไรสำหรับปี 2566 – 2567 ไว้ตามเดิมที่ 6.9 พันล้านบาท (+11% YoY) และ 7.4 พันล้านบาท (+7% YoY) ตามลำดับเนื่องจากคาดหวังการเร่งตัวของกำไรที่สูงขึ้นตั้งแต่ 2Q66 ตามกำลังซื้อที่คาดจะทยอยดีขึ้นบวกกับแผนการเปิดสาขาใหม่ของบริษัทในปีนี้ 10 แห่ง (เปิดไปแล้ว 3 แห่งใน 1Q66 โดยจะเปิดเพิ่มอีก 3 แห่ง ใน 2Q66 และ 4 แห่งใน 2H66)


คงคำแนะนำ“ซื้อ” สำหรับการลงทุนระยะยาว
เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2566 ไว้ที่16.80 บาท (อิง PER ที่ 32เท่า, -0.5 SD จากค่าเฉลี่ย7 ปีย้อนหลัง) ซึ่งยังมี upside อยู่ราว 15.9% จากราคาตลาดปัจจุบัน แต่ด้วยกำไรในระยะสั้นที่ยังไม่โดดเด่นนัก เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ HMPRO สำหรับการลงทุนระยะยาว


การดำเนินงานด้าน ESG ของ HMPRO
E – Environment: สนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (ResponsibleConsumption) ผ่านการพัฒนาและการสนับสนุนกลุ่มสินค้า ECO Product โดยมีสินค้ากลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้สินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจกสินค้ากลุ่มสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งในปี2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้า ECO Product ร้อยละ43.2 และมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้า ECO Product เป็นร้อยละ 50 ภายในปี2568 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการยกระดับกลุ่มสินค้า ECO Product คัดสรรเป็นกลุ่มสินค้า ECO CHOICEเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผ้บูริโภค รวมทั้งส่งเสริมการใช้สินค้าพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Plastic Consumption)S – Social บริษัทฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่ออำนวยความสะดวก บุคลากรทางการแพทย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับวัคซีนอย่างครบครันและทั่วถึง รวมถึงสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรีเพื่อรองรับผู้ป่วย ช่วยลดภาระ และช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์กระจายสินค้า DC Center โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลราชธานีให้การดูแลรักษาพนักงาน คู่ค้า รวมถึงผู้ป่วยจากชุมชนรอบข้าง เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง
G – Governance: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดียึดถือหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและโปร่งใส ให้ความสำคัญและส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีกระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดีมีการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม (Ethical Sourcing) ความเป็นมืออาชีพ คำนึงถึงประเด็นสังคม

 

ปิยะธิดา สนธิสมบัติ
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018160

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ยืนได้ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายตัว ยืนได้ เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ได้ต่อเนื่องหรือไม่ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ....

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้