Today’s NEWS FEED

News Feed

CIG เผย อริสา พุ่มเสนาะ ขาย Big Lot ไม่กระทบต่อการบริหารงาน

605


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 30 มีนาคม 2566)-- บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)CIG ชี้แจงสรุปการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ของกลุ่มผู้ถือหุ้น ช่วงวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2566 จำนวน 311,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 17.93 ของทุนชำระแล้วนั้น ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่1ของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือจ หน่ายหลักทรัพย์2เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหุ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน และไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในแผนการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การทำรายการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการทำรายการโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้เข้าเกณฑ์มาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมิได้เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer แต่อย่างใด

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้