Today’s NEWS FEED

News Feed

EDL-Gen มั่นใจปีนี้ก้าวกระโดด รับอานิสงส์ลานิญญ่า 2 โครงการใหม่เริ่มดีเดย์ COD ขายไฟฟ้าได้ภายในปี66 เสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 4,078.1 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งรับแผนเติบโตระยะยาว

240

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 2 มีนาคม 2566 )---------'บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)' หรือ EDL-Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำรายใหญ่ที่สุดของ สปป.ลาว เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนคาดปีนี้ทำผลงานเติบโตต่อเนื่อง หลังปรากฎการณ์ลานิญญ่ายังหนุนความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรับดีมานด์การใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียนเพิ่ม พร้อมยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 วงเงินไม่เกิน 4,078.1 ล้านบาท อายุ 3 ปี 10 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่

 

 

           คุณวันแสง วันนะวง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen  ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำรายใหญ่สุดของ สปป.ลาว เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2566 ของ EDL-Gen จะเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับอานิสงส์จากปรากฎการณ์ลานิญญ่า ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำไหลผ่านเขื่อนเพิ่มขึ้น ช่วยสนับสนุนความสามารถการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับโอกาสความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องแผนกลยุทธ์มุ่งเพิ่มรายได้จากสกุลเงินต่างประเทศ โดยขยายการส่งออกไฟฟ้าไปต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มโอกาสการจำหน่ายไฟฟ้าแล้วยังช่วยบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ระดับหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ได้รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของ EDL-Gen

 

 

           โดยนอกจากโครงการ Nam Thuen1 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 650 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (IPP) ที่เริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี 2565 ที่ผ่านมา ยังมีโครงการที่จะรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้นในปีนี้อีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Selabam (ส่วนต่อขยาย) กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และโครงการ Xeset 2 (ส่วนต่อขยาย) กำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการเอง (HPP)

 

 

           ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2565 EDL-Gen มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 28 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,790เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ EDL-Gen เป็นเจ้าของและพัฒนาโครงการเอง (HPP) จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 699 เมกะวัตต์ และโครงการร่วมทุนภาคเอกชนพัฒนาโครงการ (IPP) จำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,091 เมกะวัตต์

 

 

            กรรมการผู้จัดการ EDL-Genกล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายโครงการ โดยตั้งเป้าภายในปี 2573 จะมีโรงไฟฟ้ารวม 42 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,452 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ EDL-Gen ลงทุนพัฒนาโครงการเอง 17 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 974 เมกะวัตต์ และโครงการร่วมทุน IPP กับภาคเอกชนอีก 25 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1,478 เมกะวัตต์ ที่ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของ EDL-Gen ในระยะยาวและสนับสนุนประเทศ สปป.ลาว เป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมั่นคงในภูมิภาคนี้

 

 

โดยมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU ของการซื้อไฟฟ้า แบ่งเป็นประเทศไทย 10,500 เมกะวัตต์ กัมพูชา 6,000 เมกะวัตต์ เวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ เมียนมาร์ 600 เมกะวัตต์ มาเลเซีย 300 เมกะวัตต์ และสิงค์โปร์ 100 เมกะวัตต์ พร้อมอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขายไฟฟ้าให้แก่สิงคโปร์เพิ่มเติม 4,000 เมกะวัตต์ และความเป็นไปได้ในการขายไฟฟ้าไปยังประเทศจีนตอนใต้ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างประเทศอีกด้วยอีกด้วย

 

 

           ล่าสุด บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่1/2566 วงเงินไม่เกิน 4,078.1 ล้านบาท อายุ 3 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เพื่อนำเงินที่ได้ไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้สกุลเงินบาทชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้ ทำให้ EDL-Gen สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว

กนกภรณ์ มรรคผลสมบัติ

กนกภรณ์ มรรคผลสมบัติ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร. 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ยืนได้ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายตัว ยืนได้ เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ได้ต่อเนื่องหรือไม่ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ....

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้