Today’s NEWS FEED

News Feed

SABUY ตั้งเป้าปี66 รายได้ 20,000 ลบ. โต 400 % จาก 6 กลุ่มธุรกิจใน Ecosystem

679

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (28 กุมภาพันธ์ 2566)---------บมจ. สบาย เทคโนโลยี หรือ "SABUY" โชว์ความเป็น Super Growth Stock มั่นใจปีนี้โตรุนแรง เป้า 20,000ล้านบาท หลังจากปีก่อน มีกำไรสุทธิเติบโตร่วม 5 เท่า เตรียมแจกหุ้นปันผลสูงอัตรา  4:1  ให้โบนัสผู้ถือหุ้นทุกราย

 

 

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "บริษัทฯมีความยินดีที่จะเรียนว่า SABUY มีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ คือ รายได้รวมเพิ่มขึ้น 128เป็น 5,325.4 ล้านบาท (จากรายได้รวม 2,339.11 ล้านบาทในปี 2564และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 594% เป็น 1,482.1 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 213.6 ล้านบาทในปีก่อน โดย 64% ของรายได้มาจาก 6 บริษัทหลักในกลุ่มได้แก่ TSR, SABUY Alliances, iSoftel, PTECH, SABUY Speed, Buzzebess และ LOVLS และรายได้ 36% มาจากธุรกิจใหม่ซึ่งคาดว่าปีนี้จะสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ หลังจากรับรู้รายได้เต็มปี ซึ่งนี้เป็นการแสดงศักยภาพของ SABUY Ecosystem ซึ่งช่วยสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับทุกบริษัทในกลุ่ม

 

 

โดยล่าสุด หลังจากที่ SABUY ได้เข้าไปร่วมบริหาร TSR ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 สามารถช่วยสร้าง Synergy และทำให้ TSR มีรายได้และผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและเพิ่มพันธมิตรที่หลากหลายโดยการลงทุนและ/หรือร่วมลงทุนกับธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุม Ecosystem รวมไปถึงต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพ (Synergyของกลุ่มบริษัทฯ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น"

 

 

นายชูเกียรติ กล่าวต่อว่า "เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกราย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 4 ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นไม่เกิน 401,496,462 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.2500 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผล แล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2500 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,610,718 บาท 

 

 

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 446,107,180 บาท  โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  พร้อมกันนี้ บริษัทได้เปลี่ยนทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เป็น 2,695,793,780 บาท

 

 

สำหรับปี 2566 SABUY ตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย คือ รายได้รวม 20,000 ล้านบาท หรือ ตั้งเป้าเติบโต 400% จากรายได้รวม  5,325.4 ล้านบาท ในปี 2565 โดยในทุกธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็นรายได้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 

-        ธุรกิจ Machine/Kiosk ~2,900 ล้านบาท

 

-        ธุรกิจ Consumer Merchandising ~3,200 ล้านบาท

 

-        ธุรกิจ Drop-Off Shop & Service ~3,300 ล้านบาท

 

-        ธุรกิจ Solution & Platform ~3,500 ล้านบาท

 

-        ธุรกิจ Financial Service ~1,000 ล้านบาท

 

-        ธุรกิจ Innotainment & Infrastructure ~6,000 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นจำนวนมาก และมีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ บริษํทวางกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ หรือ Overseas Aspiration มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ด้วยการสร้าง Scale ในการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง และลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างเหมาะสม เพื่อปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของ SABUY Ecosystem

 

 

จากความมุ่งมั่นที่ SABUY ได้มีการขยายธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ด้าน Sustainability ในการเติบโต หรือ Growth Strategy อย่างมีนัยสำคัญ โดยในส่วนของการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต  

 

 

กนกภรณ์ มรรคผลสมบัติ

กนกภรณ์ มรรคผลสมบัติ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร. 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นออกลูกสู้.. By : แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์....... เพี้ยง แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายๆตัว ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้