Today’s NEWS FEED

News Feed

บล. พาย (Pi) : SVR ประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 23 ที่ 3.1 บาทต่อหุ้น

116

 

บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR)
” พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในประเทศ”
Target Price: Bt 3.1

ประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 23 ที่ 3.1 บาทต่อหุ้น
ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 3.1 บาท ด้วยวิธี PE multiple โดยใช้กำไรต่อหุ้นปี 23 ที่ 0.36 บาท เพื่อสะท้อน (1) รายได้จากการ โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น จากโครงการที่มีอยู่เดิมและการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต (2) อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดโครงการแนวราบใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น โดยกำหนดเป้าหมาย PE ปี 23 ที่ระดับ 8.5 เท่า ซึ่งเทียบเคียงค่าเฉลี่ยการซื้อขายของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์


พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในประเทศ
บริษัทมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในจังหวัดสมุทรปราการบริเวณพื้นที่บางปู และเทพารักษ์ ทาเลที่มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมบางปู และนิคมพัฒนา-จังหวัดระยอง และพ้นื ที่อนื่ ๆที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อกระจายความเสี่ยงในทาเลที่แตกต่างกันได้แก่ อำเภศรีราชา-จังหวัดชลบุรี และ อำเภอไทรน้อย-จังหวัดนนทบุรี ซึ่งณ ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ แบ่งเป็น 1) โครงการที่ปิดโครงการแล้วจำนวน 2 โครงการ มูลค่า 957 ลบ. 2) โครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 6 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น2,996 ลบ. และ 3) โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 686 ลบ.


คาดการณ์กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยปีละ 68% ในปี 22-24
คาดกำ ไรสุทธิในปี 22 เพิ่มขึ้น 34%YoY มาที่ 69 ลบ. เป็นผลจากรายได้ที่เติบโตเป็น 778 ลบ. (+39%YoY) และ คาดว่าผลประกอบการจะเติบโต167%YoY และ 31%YoY ในปี 23-24 เป็น 185 ลบ. และ 243 ลบ.ตามลำดับจากสมมติฐานดังนี้ (1) รายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 39% ในปี 22-24 หนุนจากBacklog ในมือช่วง 3Q22 ราว 472 ลบ. และ การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น จากการโอนโครงการที่มีอยู่เดิมและโครงการที่จะเปิดใหม่ในอนาคต (2) อัตรากำไรขั้นต้นที่ 31.2%, 34.0% และ 34.5% ในปี22-24 เพิ่มขึ้นจากปี 21 ที่ 30.4% จากอัตรากำไรขั้นต้นจากการโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นตามการเปิดโครงการใหม่ที่มีราคาขายสูงขึ้น


เงิน IPO จะนาไปใช้เป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการ
เงินที่ได้จาก IPO ครั้งนี้ บริษัท มีแผนใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแผนธุรกิจและแผนการตลาด, ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นและบริษัทย่อย SVC และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

Analyst: Pittawat Wasinsungworn
Registration No.118734
Email: pittawat.wa@pi.financial
29 Nov 2022

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

เล่นเร็ว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ห้วงไร้ข่าวบวก-ลบ เกมหุ้น จำต้องเล่นเร็ว หมุนอย่างว่องไว โฟกัสตัวที่มา ตัวที่เล่นและที่สำคัญ....

HotNews: ​DEXON ปิดจองซื้อ IPO 123.18 ล้านหุ้น เกลี้ยง​ พร้อมเทรด 31 มี.ค.นี้

“เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” หรือ DEXON สุดปลื้ม ได้รับการตอบรับจาก “สถาบัน-นักลงทุน” จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 123.18 ล้านหุ้น..

อาลีบาบา อุ้มเอเชีย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ หาเหตุ หาผล หาปัจจัยบวก กันไป สำหรับตลาดหุ้น เช้าวันนี้ ตลาดเอเชีย ได้หัวเชื้อบวก...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้