Today’s NEWS FEED

News Feed

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน

223ปัจจุบันธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบน 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG : Environment / Social / Governance
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคมไทย โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดทำ “แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม” ตั้งแต่ปี 2551 และปรับปรุงสู่การเป็น “แผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” หรือ SD Master Plan ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” และสอดคล้องตาม Sustainable Development Goals: SDGs ของสหประชาชาติ รวมถึงตามแนวทางการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ SD Committee โดยนายไชย  ไชยวรรณ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้กับทุกหน่วยงานในไทยประกันชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Sustainability Day : Cascade & Workshop เพื่อร่วมสร้างกระบวนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนภายใต้ SD Roadmap ของบริษัทฯ เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่างๆ  ในอนาคต
ซึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินงานด้าน ESG ของไทยประกันชีวิตที่กำหนดไว้ คือการส่งมอบคุณค่าแห่งความยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 6 คุณค่าหลัก คือ ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการประกันชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกระดับทุกชุมชนของสังคมไทย, ส่งมอบคุณค่าให้กับพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ มุ่งมั่นเสริมสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี และสามารถส่งมอบความรู้ด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การวางแผนทางการเงินให้กับชุมชนในสังคม
ส่งมอบคุณค่าให้คู่ค้าและพันธมิตร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคู่ค้าที่ครอบคลุมประเด็น ESG ในส่วนพันธมิตรให้ความสำคัญเรื่องของธรรมาภิบาล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็นบริษัทประกันชีวิตที่คู่ค้าและพันธมิตรเลือก, ส่งมอบคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน โดยส่งมอบผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน และมีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็น ESG


ส่งมอบคุณค่าให้กับหน่วยงานกำกับดูแล เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม มีการบูรณาการด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของข้อมูล หรือ PDPA และสุดท้ายคือ ส่งมอบคุณค่าของชีวิต คุณค่าแห่งความรัก และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแก่นของธุรกิจประกันชีวิตให้แก่สังคมไทยและคนไทย โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้แก่สังคมไทยและคนไทย
ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคม จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร ต้องทำงานในลักษณะ Ecosystem ทั้งมิติของการสร้างคุณค่าให้เกิดกับลูกค้า เกิดกับฝ่ายขาย ผ่านการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาระบบการทำงาน และแผนปฏิบัติการร่วมกัน
ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน หรือ Life Solutions Provider ไปพร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

เล่นเร็ว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ห้วงไร้ข่าวบวก-ลบ เกมหุ้น จำต้องเล่นเร็ว หมุนอย่างว่องไว โฟกัสตัวที่มา ตัวที่เล่นและที่สำคัญ....

HotNews: ​DEXON ปิดจองซื้อ IPO 123.18 ล้านหุ้น เกลี้ยง​ พร้อมเทรด 31 มี.ค.นี้

“เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” หรือ DEXON สุดปลื้ม ได้รับการตอบรับจาก “สถาบัน-นักลงทุน” จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 123.18 ล้านหุ้น..

อาลีบาบา อุ้มเอเชีย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ หาเหตุ หาผล หาปัจจัยบวก กันไป สำหรับตลาดหุ้น เช้าวันนี้ ตลาดเอเชีย ได้หัวเชื้อบวก...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้