Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: RJH โชว์ 9เดือนแรกปีนี้ กำไรพุ่ง 37%YoY

962

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8พฤศจิกายน 2565)------RJH โชว์ 9เดือนแรกปีนี้ งบรวมโกยกำไรเกือบ 1 พันลบ. เติบโต37%YoY ที่ทำได้ 728.60 ลบ. ขณะที่ไตรมาส3ปีนี้กว่า 100 ลบ. พร้อมชี้รายได้ OPD และ รายได้ IPD พุ่ง-รายได้ประกันสังคม เพิ่มสูงถึง 25%


นายแพทย์ สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)RJH เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ไตรมาส3/2565 มีดังนี้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลรวมทั้งหมดของไตรมาส 3 ปี 2565 คือ 591 ล้านบาท ลดลงถึง 48% เมื่อเทียบกับไตรมาส เดียวกันของปีที่ก่อน โดยรายได้ที่ไม่ใช่ประกันสังคม ลดลง 62% อย่างไรก็ตาม รายได้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบ กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

การลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ประกันสังคม เนื่องจาก รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ลดลงจากจุดสูงสุด 743 ล้านบาท ในไตร มาส 3 ปีก่อน เหลือเพียง 77 ล้านบาทในไตรมาส 3 ของปีนี้ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ดีขึ้น ส่งผลให้รัฐบาล ยกเลิกการชดเชยให้แก่โรงพยาบาลเอกชนในการรักษาคนไข้โควิด-19 ในทางตรงข้าม สถานการณ์ที่ดีขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ คนไข้กลับมาใช้บริการโรงพยาบาล โดยไตรมาส 3 ปี 2565 รายได้ OPD มีจํานวน 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 25% และ รายได้ IPD มีจํานวน 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับรายได้ ไตรมาสเดียวกันก่อนการแพร่ระบายของโควิด 19 (ปี 2562) รายได้ OPD และ IPD เพิ่มขึ้น 9% และ 7% ตามลําดับ


สําหรับรายได้ประกันสังคม เพิ่มสูงถึง 25% จํานวนผู้ประกันตนในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 10,700 คนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 1,600 คนจากไตรมาสก่อน ส่งผลให้มีผู้ประกันตนเฉลี่ย 211,400 คน ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ การกลับมาผ่าตัด คนไข้ประกันสังคม ท่าให้รายได้ประกันสังคมที่เกี่ยวกับการรักษาโรคยาก (Adjusted RW) และค่าเวชภัณฑ์ เพิ่มสูงขึ้น


--ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล--


ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลในไตรมาสนี้ ลดลง 14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของ ต้นทุนเกี่ยวกับการดูแลคนไข้โควิด ได้แก่ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าตัดจําหน่ายโรงพยาบาลสนาม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นลดลงจากระดับสูงสุด คือ 57% ของรายได้ของไตรมาสที่ 3 ปีก่อน เหลืออัตรา 29% ของ รายได้ไตรมาสนี้ เนื่องจากไม่ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดของรายได้โควิด-19


--ค่าใช้จ่ายในการบริหาร--


ค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นลดลง 11% เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสนาม


--ต้นทุนทางการเงิน--


ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เนื่องจากมีการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อใช้สําหรับ บริหารสภาพคล่อง จากการที่เงินชดเชยรายได้โควิด-19 จากรัฐบาลได้รับล่าช้า


--กําไรสุทธิ--


กําไรสุทธิในไตรมาสนี้ ลดลงจากระดับสูงสุด 486 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปีก่อน เหลือ 101 ล้านบาทในไตรมาสนี้ กล่าวคือ ลดลงถึง 79% แม้ว่า รายได้ทั่วไปของโรงพยาบาลจะกลับคืน สูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 แต่ก็ไม่สามารถชดเชยกับการ สูญเสียรายได้จํานวนมากของโควิด-19 ในปีก่อน


อย่างไรก็ตาม งวด9เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 994.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เทียบปีก่อน มีกำไรสุทธิ 728.59 ล้านบาท

 


-----จบ------

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้