Today’s NEWS FEED

News Feed

กลุ่มทรู จับมือ Google ประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการ “Samart Skills” ร่วมมอบทุนการศึกษา อัปสกิลดิจิทัลเพื่อคนไทย พร้อมเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เอาใจวิถีดิจิทัล จากทรู ดิจิทัล อคาเดมี

307

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5ตุลาคม 2565)--------กลุ่มทรู ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีทักษะดิจิทัล (Digital Talent) เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เดินเครื่องโครงการพัฒนาผู้ที่มีทักษะดิจิทัล Samart Skills ขยายช่องทาง เพิ่มโอกาสรับทุนการศึกษา ผ่านทรู ดิจิทัล อคาเดมี เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ใบรับรองทักษะอาชีพของโครงการ Samart Skills เลือกหลักสูตรได้มากถึง 5 หัวข้อ พร้อมบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับทุนผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี อาทิ สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา เวิร์คช็อป เสริมทักษะด้านดิจิทัลจากทรู ดิจิทัล อคาเดมี กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้มีทักษะด้านดิจิทัล ส่วนลดค่าบริการทรู สเปซ (True Space) และแพ็กเกจพิเศษจากทรูมูฟ เอช เพื่อร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะด้านดิจิทัล รองรับความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจรับทุนการศึกษาผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2565 (จำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.truedigitalacademy.com

 

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้คนไทยเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมการนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญาและมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ก่อตั้ง ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล สร้างคนมีทักษะดิจิทัล (Digital Talent) สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคที่ประเทศกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย ในครั้งนี้ สอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรูด้านการศึกษาที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะร่วมกันเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทยด้วยการขยายช่องทาง เพิ่มโอกาสรับทุนการศึกษาฟรี จำนวน 4,500 ทุน ในโครงการพัฒนาผู้ที่มีทักษะดิจิทัล Samart Skills ผ่านทรู ดิจิทัล อคาเดมี พร้อมมอบสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมายสำหรับผู้รับทุนผ่านทรู ดิจิทัล อคาเดมี มั่นใจว่า จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของ Google ที่ต้องการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและร่วมผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยภายใต้แนวคิด “Leave No Thai Behind”

 

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรและองค์กร เพื่อสอดรับกับความต้องการของเศรษฐกิจยุคใหม่ มีความพร้อมทั้งในด้านทีมงานและระบบการเรียนการสอน ด้วยประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะทางดิจิทัลที่หลากหลายและมีผู้เข้าเรียนแล้วมากกว่า 30,000 คน และส่งมอบโครงการอบรมให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วกว่า 30 องค์กร โดยผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการ Samart Skills ผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ (E-learning) เพื่อยกกระดับทักษะดิจิทัล ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 2.การสนับสนุนด้านไอที (IT Support) 3.การจัดการโครงการ (Project Management) 4.การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Design) และ 5.การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ (Digital Marketing and E-commerce) พร้อมกันนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ยังมีบริการให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของผู้รับทุนตลอดระยะเวลาโครงการ และจะได้รับใบรับรองทักษะอาชีพของโครงการ Samart Skills เมื่อจบหลักสูตร

 

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังเตรียมมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุนผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ที่จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้และฝึกทักษะดิจิทัล พร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

 

• สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อปต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ กับทรู ดิจิทัล อคาเดมี ที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ และเปิดโอกาสการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิทัล เพื่อรับคำแนะนำอาชีพในสายดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ (Career Coaching) เพิ่มความพร้อมและโอกาสในการทำงานหรือหางาน


• โอกาสฝึกงานจริง เช่น ในฐานะผู้ช่วยสอน หรือนักวิเคราะห์ในโครงการต่างๆ ของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เพื่อนำองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งานจริง


• เป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ผู้เข้าร่วมอบรมกับ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันความรู้ และการติดตามความคืบหน้าของการอบรมทุกเดือน


• รับสิทธิ์เรียนหลักสูตรต่างๆ ในโครงการ Samart Skills โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต เพียงใช้บริการซิมทรูมูฟ เอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด


• รับส่วนลด 30% จากทรู สเปซ (True Space) สำหรับการซื้อ Entering pass / Day pass และสำหรับการสมัคร Membership ตลอดระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับทุน

 

สำหรับ โครงการ Samart Skills เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตนเองและพร้อมเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล สามารถสมัครรับทุนได้โดยไม่จำกัดอายุและไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะ โดยผู้รับทุนผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดหัวข้อในระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เลือกเรียนได้ 5 หัวข้อ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน สมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 6-31 ตุลาคม 2565 (จำนวนจำกัด) โดยกรอกแบบฟอร์มผ่านลิ้งค์ https://bit.ly/3qTJmF1 หรือดูรายละเอียดการรับทุน หลักสูตร และตารางการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.truedigitalacademy.com

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง สิวารมณ์ (“SVR”) ขาย IPO 130 ล้านหุ้น เข้า mai

สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ("SVR") จ่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน130 ล้านหุ้น เตรียม.....

ตลาดพัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นไทย พัก ตามตลาดต่างประเทศ แต่มองไปข้างหน้า น่าจะลุ้นไปต่อ ฝ่าต้าน ...ตอนนี้ นักลงทุน.

ความหวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ เป็นอีกวันที่ต้อง มีความหวัง SET จะยืนเหนือ 1,650 จุด ได้ บนเป้าหมาย ก่อนสิ้นปี อาจใกล้...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้