Today’s NEWS FEED

News Feed

SAWAD ส่งบ.ย่อย ซื้อหุ้น Srisawad Vietnam LLC อีก 60% ขยายธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน ในตลาดประเทศเวียตนาม

441

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 30 กันยายน 2565 )------นางวนาพร พรกิติพงษ์ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SAWAD เปิดเผยว่า บริษัทศรีสวัสดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีการซื้อเงินลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ
ภายในเดือนกันยายน 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ผู้ซื้อ : บริษัท ศรีสวัสดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งจำกัด
ผู้ขาย : นายอรรถสทิธิ์ พิทักษ์
สัดส่วนการซื้อขาย : ร้อยละ 60ของทุนจดทะเบียน มูลค่าซื้อขาย 20 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : ไม่มี

3. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ
3.1 ทรัพย์สินที่ขาย หุ้นสามัญของ Srisawad Vietnam LLC
3.2 ทุนจดทะเบียน 68,000 ล้านดอง หรือ 101.923 ล้านบาท
3.3 ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อมีหลักประกัน

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน
จำนวนที่ซื้อขายทั้งหมดจำนวนร้อยละ 60 มูลค่ารวม 20 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสด

5. วัตถุประสงค์ของการได้มา
เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน ในตลาดของประเทศเวียตนาม

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกัน

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง สิวารมณ์ (“SVR”) ขาย IPO 130 ล้านหุ้น เข้า mai

สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ("SVR") จ่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน130 ล้านหุ้น เตรียม.....

ตลาดพัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นไทย พัก ตามตลาดต่างประเทศ แต่มองไปข้างหน้า น่าจะลุ้นไปต่อ ฝ่าต้าน ...ตอนนี้ นักลงทุน.

ความหวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ เป็นอีกวันที่ต้อง มีความหวัง SET จะยืนเหนือ 1,650 จุด ได้ บนเป้าหมาย ก่อนสิ้นปี อาจใกล้...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้