Today’s NEWS FEED

News Feed

THAI เผยศาลฯนัดไต่สวน21,22ก.ย. หลังวันนี้ นัด พิจารณาข้อเสนอ ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ แต่มีเจ้าหนี้ยื่นคําร้องคัดค้าน

612


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14กันยายน 2565)--------นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) THAI เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล") ได้มีคําสั่งให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทําแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคําสั่ง เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการ ได้กําหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน”) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผน ได้ยื่นคําร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจํานวนหนี้รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 78.59 ของจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้บริหารแผนได้ยื่นต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นั้น


บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ (วันที่ 14 กันยายน 2565) ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาข้อเสนอ ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และเนื่องจากมีเจ้าหนี้ยื่นคําร้องคัดค้าน ศาลจึงกําหนดนัดไต่สวนในวันที่ 21 และ 22 กันยายน 2565


ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

รีบาวน์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ชมท้องทุ่ง SET วันศุกร์ รีบาวน์ มีแสงเขียว ตามเซนต์เมนท์หุ้นนอกเด้ง หลังพี่เบิ้มสหรัฐเปิด....

เทคนิคไหว หุ้นไปต่อ... By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นการรีบาวน์ การเด้ง หลังดัชนีตลาดลงแตะ1,667.43 จุด แล้ว เด้ง มาปิดเหนือ 1,670 จุด นับว่า มีความหวัง ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้