Today’s NEWS FEED

News Feed

g able ผนึกกำลังร่วมกับ คณะบัญชี จุฬาฯ ผลักดันคนคุณภาพเจนฯ ใหม่ ให้พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล

402

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(22 สิงหาคม 2565)------บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนระบบการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยี ทักษะความรู้ และโอกาสในการทำงาน เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพรุ่นใหม่ให้กับสังคม สอดรับการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน Tech Enabler
ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ
กล่าวว่า "ปัจจุบันธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เป็นตัวเร่งให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับภาคการศึกษาที่ต้องปรับตัวเพื่อการพัฒนาทักษะของนิสิตให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาและการทำงานในโลกอนาคต โดยนิสิตที่จบออกมาไม่ว่าจะเป็นสาขาไหน อย่างน้อยต้องมีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลงานใหม่ๆ ซึ่งจีเอเบิลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของนิสิตและการส่งเสริมเทคโนโลยี  จึงได้ร่วมมือกับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนระบบการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล เพื่อร่วมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับสังคม"

ด้าน รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "ความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการประสานศักยภาพของ 2 องค์กร ทั้งสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ จะเป็นการติดอาวุธให้นิสิตในสายธุรกิจมีทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้งาน และร่วมงานในบริษัทชั้นนำ รวมทั้งเป็นการปลูกสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และทัศนคติเชิงบวก เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป"

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางนวัตกรรมธุรกิจให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยจีเอเบิลจะเป็นผู้สนับสนุนดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการเรียนสอนในหลักสูตร การวิจัยและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการฝึกงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และจ้างงานสำหรับนิสิตที่จบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 อีกด้วย 

ขณะที่ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้ข้อแนะนำและแนวทางในการวิจัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพของนิสิต ผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตร การวิจัยและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ ให้พร้อมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล

ภายใต้การผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับการศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างบุคลากรที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี พร้อมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลแล้ว ในระยะยาวยังเป็นการช่วยภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีบุคลากรคุณภาพรุ่นใหม่ไปร่วมงาน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต

 

บทความล่าสุด

ยืนได้ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายตัว ยืนได้ เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ได้ต่อเนื่องหรือไม่ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ....

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้