Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : WHA แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.15 บาท

136


WHA คำแนะนำ : ซื้อ
ราคาปิด 3.12 บาท ราคาพื้นฐาน 4.15 บาท
กำไรหลัก 2Q65 เติบโตสดใส


• กำไรสุทธิ 2Q65 เป็น 290 ล้านบาท สูงกว่าคาด 178 ล้านบาท เพราะการโอนนิคมฯ และขาดทุน FX ดีกว่า ที่คาดไว้
• กำไรหลัก 2Q65 339 ล้านบาท (+20% y-o-y,+34% q-o-q) ผลพวงจากการโอนนิคมฯที่มากและธุรกิจไฟฟ้าฟื้นตัว
• ข่าวดีคือ มีโอกาสจะขายนิคมฯได้เพิ่มอีก 600-700 ไร่ ใน 3Q65 นี้ด้านธุรกิจโลจิสติกส์, น้ำ และไฟฟ้าฟื้น ตัวดีขึ้น


• ซื้อคาดว่านิคมฯทั้งไทยและเวียดนามได้ประโยชน์จากการย้ายฐานลงทุน และราคาพื้นฐานประเมินด้วย วิธีSOP กำไรหลัก 2Q65 อยู่ในเกณฑ์ดีเป็น 339 ล้านบาท (+20% y-o-y,+34% q-o-q) สาเหตุที่กำไรเติบโตดีy-o-y คือ การ โอนนิคมฯได้มากขึ้น ยังผลให้รายได้จากการขายนิคมฯสูงขึ้น 46% เป็น 783 ล้านบาท แม้ว่ากำไรตามส่วนได้เสียจากการ ดำเนินงานของบริษัทร่วมคือโรงไฟฟ้าลดลง 12% เป็น 239 ล้านบาท ซึ่งปีนี้เผชิญกับต้นทุนก๊าซสูงขึ้นมาก ขณะที่รายได้ ค่า FT ยังชดเชยได้น้อย สำหรับสาเหตุหลักที่กำไรเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด q-o-q คือ กำไรตามส่วนได้เสียจากการดำเนินงาน ของบริษัทร่วมคือโรงไฟฟ้าฟื้นตัวดีขึ้นคือ ในงวด 2Q65แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ1) โรงไฟฟ้า IPP Gheco-One ไม่ได้มีการปิด โรงไฟฟ้า ขณะที่ 1Q65 มีหยุดไป และต้นทุนถ่านหินลดลง ซึ่งในงวด 1Q65 สูงผิดปกติมีเหตุการณ์อินโดนีเซียห้าม ส่งออกถ่านหิน และ2) โรงไฟฟ้าในส่วน SPP ที่ให้บริการลูกค้าอุตสาหกรรม ในงวด 2Q65ได้รับค่าชดเชย FT จากต้นทุน ก๊าซที่สูงขึ้นมากกว่า 1Q65 กำไรสุทธิ2Q65 ดูน่าพอใจ เป็น 290 ล้านบาท (+11% y-o-y, -56% q-o-q) แต่มีผลมาจากรายการกำไร/(ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่มาจากหนี้ต่างประเทศของโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท รวมทั้งรายการกำไรจากการ ขายสินทรัพย์ทั้งนี้ในงวด 2Q65 มีรายการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนถึง 228 ล้านบาท จากการที่บาทแข็งค่ามากเทียบกับ ดอลลาร์ อีกทั้งรายได้อื่นๆก็สูงผิดปกติจากการขายเงินลงทุน-กำไรตีมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว แต่สำหรับฐาน y-o-y หรือ 2Q64 มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 87 ล้านบาท ส่วน q-o-q มีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น Data Center ออกไปสูงถึง 385 ล้านบาท และกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 18 ล้านบาท รายการพิเศษเหล่านี้ทำให้กำไรสุทธิมีความผันผวนสูง ดังนั้นเมื่อ พิจารณากำไรหลักตามข้างต้น โดยไม่นับกำไรพิเศษ ก็จะทำให้การพิจารณาสมเหตุสมผลมากขึ้น รายละเอียดของรายได้และอัตรากำ ไรขั้นต้น ใน 2Q65 รายได้ค่าเช่าและบริการทรงตัวเป็น 284 ล้านบาท รายได้จาก นิคมฯเป็น เป็น 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% y-o-y ส่วนรายได้การขายสาธารณูปโภค ส่วนใหญ่เป็นน้ำอุตสาหกรรมเป็น 663 ล้านบาท เพิ่ม 11% y-o-y ด้านอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเช่าและบริการปรับลง เพราะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นนิคมฯเพิ่ม เนื่องจากมีการโอนนิคมฯจากไทยทั้งหมด ซึ่งปกติจะมีอัตรากำไรสูงกว่าที่ เวียดนาม ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจการสาธารณูปโภคต่ำลงเล็กน้อย เพราะมีค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาสูงขึ้น

 

ความคืบหน้าธุรกิจ ยังเป็นไปตามเป้าหมาย ในรอบครึ่งแรกปีนี้บริษัทขายนิคมฯได้แล้ว 40-45% หรือประมาณ 500- 563 ไร่จากเป้าหมายปีนี้ที่1,250 ไร่ (+40% y-o-y) โดยส่วนใหญ่จะเป็นยอดขายจากไทย สำหรับนิคมฯเวียดนามเป็น การลงนาม LOI จะมีการเจรจาต่อไปที่ราวๆ 200 ไร่ โดย ณ สิ้น 2Q65 บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ที่ประมาณ 500 ไร่ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งกำลังเจรจาขายผืนใหญ่ถึง 600-700 ไร่ หากสำเร็จก็คาดว่าจะเป็น แรงกระตุ้นราคาหุ้นได้ด้านการปล่อยเช่าพื้นที่โลจิสติกส์ในงวด 2Q65 ทำได้เพิ่มอีก 55,000 ตรม. อุตสาหกรรมของผู้เช่า เป็นประเภท E-Commerce, Express Service รวมยอดพื้นที่ปล่อยเช่าในรอบ 1H65 เป็น 111,136 ตรม.หรือเป็นสัดส่วน ที่60% จากเป้าปีนี้ที่185,000 ตรม. ด้านการปล่อยเช่าระยะสั้นทำได้ดีมากเป็น 96,071 ตรม. ใกล้เคียงเป้าปีนี้ที่ 1 แสน ตารางเมตรแล้ว สำหรับด้านธุรกิจน้ำเพื่ออุตสาหกรรมของ WHAUP ก็เป็นไปตามแผนทั้งที่ไทยและเวียดนาม คงคำแนะนำ ซื้อ ข้อดีคือ คาดว่า WHA จะเป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากศบค.เปิดให้ต่างชาติเข้าไทยได้ง่าย ขึ้น ครั้งใหญ่ตั้งแต่1 ก.ค.65 นี้เพราะจะช่วยเสริมธุรกิจให้ฟื้นตัวดีส่วนการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน REIT ทั้ง WHART และ WHAIR ที่มูลค่า 4.0 และ1.4 พันล้านบาท ตามลำดับ ก็มีความคืบหน้าไปตามลำดับ มีการขอมติผู้ถือหน่วยเพิ่มทุน และยื่นไฟลิ่งต่อไป คาดว่ากำไรหลัก 1H65F จะเป็นสัดส่วนเพียง 17% จากประมาณการทั้งปี65F เพราะการโอนนิคมฯ จะไปมากใน 3Q65F และกำไรขายสินทรัพย์จะบันทึกใน 4Q65F สำหรับอัตราการเติบโตของกำไรหลักปี65F และ 66F คาดว่าเป็น +18%/+4% ตามลำดับ และคาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปี65F อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเป็น 4.2% ประเมินราคาพื้นฐานไว้ที่ 4.15 บาท ด้วยวิธีSOP (Sum of Parts) ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีกถึง 33% เทียบกับราคาพื้นฐาน

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835

 

 

 

 

 

 

ชนิภรณ์ มาสุข

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้