Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : Technical Focus

136

 

แนวโน้ ม SET INDEX วันนี้:จากแท่งเทียนเป็น white umbrella (volatile) ปิดเหนือ ema 10/50 /200วัน ด้วยปริมาณซื้อขายลด / มูลค่าซื้อขายเพิ่ม จำนวนหุ้นลบปกคลุม ส่วนสัญญาณทรงตัวออกข้าง /มี (บาง) เครื่องมือเข้าoverbought ดังนั้นเลือกส่วนต่างระดับเดิม 1623/1630 เมื่อถึงยังไม่ผ่านจึงพักย่อแนวรับเดิมเช่นกัน 1609/1602


Resistance 1623/1630
Support 1609/1602


Market sentiment เมื่อวานนี้= “ เลือกผ่าน ema 200 วัน 1609 มีส่วนต่างถัดไป 1616/1623 จุด” (ปรากฏว่าดัชนีแกว่งตัวขึ้นและท ายอดสูงของวันไว้ที่1620 ปิดบวกที่ 1618.80 จุด ) ส่งผลแท่งเทียนมีลักษณะ Closing white line ( continuation bar) ด้วยปริมาณ/มูลค่าซื้อขายตลาดรวมทยอยลดลงมาอยู่ที่5.7 หมื่นล้านบาทจาก SET ปิดแดนลบ ด้วยปริมาณซื้อขายลดลง พร้อมจำนวนหุ้นลบกลับมาปกคลุม ดังนั้นจึงยังมีแรงขายกดดันตามแนวต้าน = มีเหตุผลทางเทคนิค 4 ข้อ


a. Trend and Price patterns = จาก SET เมื่อวานนี้ปิดแดนลบแต่ยังยืนเหนือ ema 10 / 50 / 200 วัน ด้วยแท่งเทียนเป็น white umbrella (volatile) แม้จะอยู่ในdegree “ผันผวนแต่ไม่ได้ทำให้รูปแบบของการแกว่งตัวขึ้นเสียไป” ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการวางกรอบ trading ระหว่างแนวรับ-แนวต้านเดิม(จากฉบับเมื่อวานนี้)นั่นเอง โดยมี2 เหตุผล คือ 1.เมื่อนำ 8 แท่งล่าสุดมาพิจารณา (วันที่ 1-10 สิงหาคม) ยังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ continue pattern โดยมี positive gapping play เป็นตัวคุม พร้อมสัญญาณส่วนใหญ่แกวงตัวเชิงบวก มีเพียงบางเครื่องมือเข้า overbought ทำให้มีแรงขายกดดันเป็นระยะจากผู้เล่น day /short-term trading ปกติ และ 2.SET50 ทรงตัวเมื่อเทียบกับ SET INDEXขณะที่จ านวนหุ้นลบกลับมาปกคลุม ดังนั้นบรรยากาศซื้อขายจึงเป็นเพียงselective รายตัว แบ่งออกได้2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มราคาหุ้นใหญ่ที่ผลักดันดัชนี= BBL, RATCH, EGCO, SCGP,TOP 2.ส่วนกลุ่มหุ้นใหญ่ (รายตัว) อยู่ด้านปรับฐาน/อ่อนตัว = BJC, COM7, SAWAD, HANA,SCC


b. Big Trend = จากแท่งเทียน 12 แท่งของปี 2564 ซึ่งให้น้ำหนัก SET INDEX “ปรับขึ้นด้วยภาวะร่วมด้วยช่วยกัน / Public participation phase โดยวางเป้าหมายรายปีไว้ที่ 1643 จุด (ปรากฏว่าดัชนีปิด 30 ธันวาคม 64 ที่ 1657 จุด) ส าหรับแนวโน้มรายปี 2565 ให้น้ำหนัก “อยู่ในทิศทางปรับขึ้นต่อเพื่อเข้าสู่การทำกำไรตามรอบ/distribution phase” โดยมีแนวต้านภาวะ bullish: weakly trending 1716/1753 (best case 1804) ส่วนช่วงปรับฐานรายปีมีแนวรับ 1563/1512 (worst case 1454)ทั้งนี้ปัจจุบันปิดเหนือema 10 วันและ medium uptrend นักลงทุนเลือกคงพอร์ตขึ้นที่ระดับ 45/ 55 (ระหว่างหุ้นกับเสมือนเงินสด)


c. Momentum Indicators = เมื่อนำ SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค ปรากฏว่าสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นส่วนใหญ๋ยังแกว่งตัวบวกออกข้าง ขณะที่มี(บาง) เครื่องมือทยอยเข้า overbought อาทิ 1. เครื่องมือบ่งชีถึงแนวโน้ม อาทิ MACD และ signal line เงยตัวขึ้นต่อและยืนเหนือแกน 0 เล็กน้อย 2. เครื่องมือวัดการแกว่งตัว RSI อ่อนตัวเล็กน้อยที่66% แต่ momentum ทรงตัวออกข้าง ส่วนเครื่องมือ slow /modified stochastic ยังเคลื่อนไหวในเขต overbought ต่อไป เป็นต้น


d. Volume Indicators = SET ปิดแดนลบ ขณะที่ปริมาณลดลง แต่มูลค่าซื้อขายกลับเพิ่มขึ้น จึงอยู่ด้านผันผวนได้ง่ายตามแนวต้าน โดยมีจำนวนหุ้ลบกลับมาปกคลุมอีกครั้ง (+573/-1148) ส่วนเครื่องมือ Volume indicators ทั้ง obv/money flow index แกว่งตัวอกข้าง จึงเลือกขายตามแนวตต้านและรับกลับเมื่ออ่อนตัวตามแนวรับสรุปเครื่องมือ a-d “เลือกกรอบขยับขึ้นโดยยังวางส่วนต่างระดบัเดิม 1623/1630 จากนั้นไม่ผ่านจึงพักย่อตามแนรบัปกติ1609/1602” มีความเป็นไปได้ดังนี้


1. เหตุผลที่เลือกกรอบขยับขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมตามที่กำหนด จากนั้นไม่ผ่านจึงพักย่อตามแนวรับ (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 60%) มีเหตุผลดังนี้
1.1 แนวต้านวางไว้ระดับเดิม 1623/1630 = จาก SET INDEX ปิดแดนลบ ส่วน SET50 ปิดบวก ด้วยแท่งเทียน white umbrella โดย degree อยู่ด้านผันผวน
(บ้าง) แต่เป็นแรงขายปกติมากกว่าเกิด panic sell เนื่องจากตำแหน่งของแท่งเทียนเป็นไปได้ทั้ง “ความต่อเนื่อง / continuation bar” หรือ การพักย่อระยะสั้น /pause ซึ่งเกิดจาก(บาง) เครื่องมือที่เข้า overbought จึงเป็นที่มาโดยวางช่วงดีดตัวตามแนวต้านเดิมเป็นหลักมากกว่าเกิดอัตราเร่งช่วงกว้าง โดย SET INDEX มีแนวต้าน 1623/1630 ขณะที่ SET50 ขยับแนวต้านขึ้นเล็กน้อย 989/992 เมื่อถึง/ใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะของผู้เล่น day / swing trading ทำกำไรตามรอปกติ

1.2 บรรยากาศซื้อขายเริ่มมีจำนวนหุ้นลบกลับมาปคกลุม (จึงมีแรงกดดัน>ผลักดันรายตัว) = จาก SET INDEX ปิดแดนลบ ขณะที่ SET50 ปิดบวกและ
ทรงตัวเทียบกับ SET INDEX (ปิดห่างกันที่ 634 จุด จาก 632 จุด เมื่อวันก่อน) ขณะที่บรรยกาศซื้อขายกลับมีจำนวนหุ้นลบเข้าปกคลุม (โดยกลุ่มที่ปรับฐานมาจาก sector ขนาดกลาง = COMM, CONS, ICT จึงแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มหุ้น (จำนวนหนึ่ง) อยู่ในด้านซื้อเมื่ออ่อนตัว = BANPU, BCP, RATCH, TOP,FSMART, ASIAN, VGI, NSL 2. ขณะที่หุ้น(จำนวนหนึ่ง)อยู่ด้านปรับฐาน SBL/sell into strength = JKN, HTECH, SGP, INET, PIMO, NCL, SAK, AEONTS

2. แนวรับรายวันยังคงรกัษาฐานไว้ระดบัเดิม 1609/1602 (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 40%) = จาก SET INDEX / SET50 ยังอยู่ในรูปแบบ continue pattern พร้อมกับ ณ ปัจจุบันยืนเหนือ ema 10 / 50 / 200 day เพื่อทดสอบแนวต้านตามข้อ 1.1 พร้อมกับสัญญาณระยะสั้นที่เข้าเขตซื้อมากเกินไป ดังนั้นกรณีที่มี“แรงขายทำกำไรกดดันจากผู้เล่น day / swing trade ภาวะปกติ” โดยไม่ท าให้ทิศทาง sidewayway up เสียไป คาดว่าการพักย่อยังรักษาฐานเดิม (ฉบับเมื่วานนี้) ต่อเนื่อง โดย SETINDEX มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1609/1602 (ema 200 day / support line) มีผลให้ SET50 มีแนวรับที่ 974/971 ทั้งนี้เมื่อดัชนีเริ่มนิ่งจึงพิจารณาลุ้นดีดทางเทคนิค


3. Strategy and Action = คำแนะนำ โดยแบ่งนักเก็งกำไรออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะปรับพอร์ตมีแนวต้านเดิมไม่ผ่าน 1623/1630จุด ส่วน trailing stop เมื่อหลุดต่ำกว่า 1609/1602 จุด
กลุ่มที่สอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน = แท่งเทียนเป็น doji star white umbrella ( volatile ) ด้วยสัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่แกว่งตัวบวกออกข้าง /มี(บาง) เครื่องมืเข้า overboguhtตามข้อ c. จึงแบ่ง 2 ข้อ 1. ยืนเหนือแนวรับ 1609/1602 จุด ยังอยู่ด้านซื้อเก็งก าไร 2. รอขายมีแนวต้านระดับเดิม 1623/1630 จุด


4. Trading buy = FSMART, ASIAN, VGI, NSL, BANPU, CPF, BCP, RATCH

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้