Today’s NEWS FEED

News Feed

DMT โชว์กำไร Q2/65 โตแรง! 195% หลังรายได้ค่าผ่านทางพุ่ง ปักธงรายได้ปีนี้โต 50% แตะ 1.9 พันลบ. บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท

167

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 11 สิงหาคม 2565)---บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2565 กำไรสุทธิพุ่งแตะ 186.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 195% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน มีรายได้ค่าผ่านทาง 423.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68% จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณจราจรบนทางยกระดับโตและไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย ต้นทุนทางการเงินลด พร้อมกันนี้บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 สิงหาคม 2565  "ธานินทร์ พานิชชีวะ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจรายได้ค่าผ่านทางในปีนี้เข้าเป้าอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% หลังปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในการเดินทางเข้าประเทศ

 

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT)  เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ มีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 423.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 171.60 ล้านบาทหรือ 68% จากปริมาณจราจรบนทางยกระดับที่เพิ่มขึ้น 65% ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 187.99 ล้านบาท หรือ 158% เนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการดำเนินงานลดลง มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 186.23 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 123.08 ล้านบาท หรือ 195% เนื่องมาจากในไตรมาส 2 ปีนี้ บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 0.07 เท่า

สรุปภาพรวมปริมาณจราจรของทางยกระดับดอนเมือง ไตรมาสที่ 2/2565 ส่วนสัมปทานเดิมเฉลี่ยต่อวัน 48,208 คันต่อวัน ส่วนสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ เฉลี่ยต่อวัน 31,279 คันต่อวัน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 1/2565 ที่มีปริมาณจราจรส่วนสัมปทานเดิมเฉลี่ย 40,539 คันต่อวัน ส่วนสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือเฉลี่ย 27,621 คันต่อวัน คิดเป็นเพิ่มขึ้นที่ 18.9% และ 13.2% ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 ช่วงเริ่มต้นของการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 มีปริมาณจราจร ส่วนสัมปทานเดิมเฉลี่ย 27,897 คันต่อวัน ส่วนสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือเฉลี่ย 20,254 คันต่อวัน เพิ่มขึ้นที่ 72.8% และ 54.4% ตามลำดับ

"ปัจจัยบวกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา การเปิดภาคเรียน Onsite และการปรับลดมาตรการต่าง ๆ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเปิดใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางยกระดับได้รับความสะดวกรวดเร็ว และให้ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านความปลอดภัยที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา เป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ปริมาณการจราจรในไตรมาส 2/2565 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2565 ในอัตรา 16.6% และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 เพิ่มขึ้นในอัตรา 65.1% เนื่องจากในไตรมาสที่ 2/2565 ไม่มีมาตรการการจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19"  นายธานินทร์ กล่าว

สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ  330.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 124.19 ล้านบาท หรือ 60% และมีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 778.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.62 ล้านบาท หรือ 23% โดยสาเหตุที่ผลประกอบการเติบโตอย่างโดดเด่นมาจากรายได้ค่าผ่านทางที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนการตัดจ่ายสัมปทานและภาษีเงินได้นิติบุคคล) ได้เป็นจำนวน 52.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.7% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกในปี 2564 ต้นทุนทางการเงินปรับลดลงเป็นจำนวน 20.19 ล้านบาทจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงินครบทั้งจำนวนในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181.23 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 118.12 ล้านบาท  โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ กันยายน 2565 

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ค่าผ่านทางในปีนี้อยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.25 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% จากปีก่อนที่มีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท  เนื่องจากประเมินแนวโน้มปริมาณจราจรในไตรมาสถัดไป และคาดการณ์ปี 2565 ว่าปริมาณจราจรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยบวกที่ภาครัฐสร้างความมั่นใจให้เกิดกิจกรรมการเดินทาง โดยการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ในการเดินทางเข้าประเทศ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ และทุกภาคส่วนก็มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับการระบาดของโควิด-19 ในระยะต่อไป และปัจจัยบวกที่ยังคงต้องติดตามคือการเติบโตที่เกิดจากการเดินทางของสนามบินดอนเมือง ถ้าหากภาครัฐเปิดให้สายการบินระหว่างประเทศกลับมาบินที่สนามบินดอนเมือง ก็จะทำให้ปริมาณจราจรบนทางยกระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับความคืบหน้าการร่วมประมูล 3 โครงการคือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ช่วงรังสิต – บางปะอิน (M5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) และโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดย กทพ. ได้ดำเนินการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Opinion Hearing) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง ครั้งที่ 1 เพื่อนำไปประกอบการจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน เป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 คาดว่าจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมีนาคม 2566

ชนิภรณ์ มาสุข

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้